FANDOM

Final Cannon

  • I live in Polsce
  • My occupation is nauczyciel/tłumacz
  • I am mężczyzną