FANDOM


(Undo revision 1919759 by Tugiacat666 (wall))
 
Line 12: Line 12:
 
'''Welcome to my user page!'''</span>
 
'''Welcome to my user page!'''</span>
   
<span style="font-size: 115%">I'm Tugiacat666 (or you can call me '''Thanh Tú'''). I'm the main admin of [[w:c:vi.phineasandferb:Trang Chính|Vietnamese Phineas and Ferb Wiki]] and the founders on [[w:c:vi.jakeandtheneverlandpirates:Trang Chính|Vietnamese Jake and the Never Land Pirates]]. I'm also an active user on [[w:c:vi.boboiboy:Trang Chính|Vietnamese Boboiboy Wiki]] and [[w:c:phineasandferb:Phineas and Ferb Wiki|Phineas and Ferb Wiki]]. Feel free to talk and communicate with me anything about ''Phineas and Ferb''.</span>
+
<span style="font-size: 115%">I'm Tugiacat666 (or you can call me '''Thanh Tú'''). I'm the main admin of [[w:c:vi.phineasandferb:Trang Chính|Vietnamese Phineas and Ferb Wiki]]. I'm also an active user on [[w:c:vi.boboiboy:Trang Chính|Vietnamese Boboiboy Wiki]] and [[w:c:phineasandferb:Phineas and Ferb Wiki|Phineas and Ferb Wiki]]. Feel free to talk and communicate with me anything about ''Phineas and Ferb''.</span>
   
 
<span style="font-size: 115%">I'm ready to help you in my capability. Just leave me a message and I will answer it as soon as possible.</span>
 
<span style="font-size: 115%">I'm ready to help you in my capability. Just leave me a message and I will answer it as soon as possible.</span>
Line 22: Line 22:
 
'''Chào mừng đến với trang cá nhân của tôi!'''
 
'''Chào mừng đến với trang cá nhân của tôi!'''
   
Tôi là Tugiacat666 (hoặc bạn có thể gọi tôi là '''Thanh Tú'''). Tôi là bảo quản viên chính thức tại [[w:c:vi.phineasandferb:Trang Chính|Wikia Phineas and Ferb tiếng Việt]] và là sáng lập viên tại [[w:c:vi.jakeandtheneverlandpirates:Trang Chính|Wikia Jake and the Never Land Pirates tiếng Việt]]. Tôi cũng là một thành viên hoạt động tại [[w:c:vi.boboiboy:Trang Chính|Boboiboy Wikia tiếng Việt]] và [[w:c:phineasandferb:Phineas and Ferb Wiki|Phineas and Ferb Wiki]]. Cứ thoải mái nói và trao đổi với tôi mọi thứ về ''Phineas and Ferb''.
+
Tôi là Tugiacat666 (hoặc bạn có thể gọi tôi là '''Thanh Tú'''). Tôi là bảo quản viên chính thức tại [[w:c:vi.phineasandferb:Trang Chính|Wikia Phineas and Ferb tiếng Việt]]. Tôi cũng là một thành viên hoạt động tại [[w:c:vi.boboiboy:Trang Chính|Boboiboy Wikia tiếng Việt]] và [[w:c:phineasandferb:Phineas and Ferb Wiki|Phineas and Ferb Wiki]]. Cứ thoải mái nói và trao đổi với tôi mọi thứ về ''Phineas and Ferb''.
   
 
Tôi sẵn sàng giúp bạn trong khả năng của tôi. Cứ để cho tôi một tin nhắn và tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.
 
Tôi sẵn sàng giúp bạn trong khả năng của tôi. Cứ để cho tôi một tin nhắn và tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.
Line 30: Line 30:
 
|-
 
|-
 
{{!}} width=400px style='border-top:2px solid #CC4C32;text-align:center;border-right:2px solid #CC4C32;vertical-align:middle'{{!}}[http://vi.phineasandferb.wikia.com/wiki/Trang_Chính http://vignette4.wikia.nocookie.net/phineasandferb/images/8/89/Wiki-wordmark.png/revision/latest?cb=20130811005740&path-prefix=vi]
 
{{!}} width=400px style='border-top:2px solid #CC4C32;text-align:center;border-right:2px solid #CC4C32;vertical-align:middle'{{!}}[http://vi.phineasandferb.wikia.com/wiki/Trang_Chính http://vignette4.wikia.nocookie.net/phineasandferb/images/8/89/Wiki-wordmark.png/revision/latest?cb=20130811005740&path-prefix=vi]
|-
 
{{!}} width=400px style='border-top:2px solid #CC4C32;text-align:center;border-right:2px solid #CC4C32;vertical-align:middle'{{!}}[http://vi.jakeandtheneverlandpirates.wikia.com/wiki/Trang_Chính http://vignette4.wikia.nocookie.net/jakeandtheneverlandpirates/images/8/89/Wiki-wordmark.png/revision/latest?cb=20160613111613&path-prefix=vi]
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Latest revision as of 08:02, June 26, 2016

Tugicat666

en-3
This user has an advanced level of English.

Welcome to my user page!

I'm Tugiacat666 (or you can call me Thanh Tú). I'm the main admin of Vietnamese Phineas and Ferb Wiki. I'm also an active user on Vietnamese Boboiboy Wiki and Phineas and Ferb Wiki. Feel free to talk and communicate with me anything about Phineas and Ferb.

I'm ready to help you in my capability. Just leave me a message and I will answer it as soon as possible.

vi-N
Thành viên này sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ mẹ đẻ.

Chào mừng đến với trang cá nhân của tôi!

Tôi là Tugiacat666 (hoặc bạn có thể gọi tôi là Thanh Tú). Tôi là bảo quản viên chính thức tại Wikia Phineas and Ferb tiếng Việt. Tôi cũng là một thành viên hoạt động tại Boboiboy Wikia tiếng ViệtPhineas and Ferb Wiki. Cứ thoải mái nói và trao đổi với tôi mọi thứ về Phineas and Ferb.

Tôi sẵn sàng giúp bạn trong khả năng của tôi. Cứ để cho tôi một tin nhắn và tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Bảo quản viên (Admin)
Wiki-wordmark.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.