FANDOM


m
Line 13: Line 13:
 
Ngoài ra, tôi là một biên tập viên trên [[w:c:thethan:Trang Chính|Thế thần toàn thư]] và bạn có thể tìm thấy tôi thường xuyên ở đó.
 
Ngoài ra, tôi là một biên tập viên trên [[w:c:thethan:Trang Chính|Thế thần toàn thư]] và bạn có thể tìm thấy tôi thường xuyên ở đó.
   
Biên tập vui vẻ! ~ [[User:Rémy Lee|<font color="#ee8d30">'''Rémy@'''<helper /></font>]] ([[User talk:Rémy Lee|<font color="#ee8d30">tường</font>]] • [[Special:Emailuser/Rémy Lee|<font color="#ee8d30">email</font>]])
+
Biên tập vui vẻ! ~ [[User:Rémy Lee|<span style="font-weight:bold; text-shadow:1px 1px 1px #2B5781; color:#FF8C00;">Rémy@<helper /></span>]] ([[User talk:Rémy Lee|<font color="#FF7538">tường</font>]] • [[Special:Emailuser/Rémy Lee|<font color="#FF7538">email</font>]])
   
 
<center>&bull; [[w:c:vstf:Report:Spam|Báo cáo thư rác]] &bull; [[w:c:vstf:Report:Vandalism|Báo cáo phá hoại]] &bull; [[Special:Contact|Liên hệ Wikia]] &bull;</center>
 
<center>&bull; [[w:c:vstf:Report:Spam|Báo cáo thư rác]] &bull; [[w:c:vstf:Report:Vandalism|Báo cáo phá hoại]] &bull; [[Special:Contact|Liên hệ Wikia]] &bull;</center>
Line 24: Line 24:
 
If you need help in wiki editing work or community problem, feel free to contact me by posting your message to '''[[User talk:Rémy Lee|my wall]]''' or sending it to '''[[Special:EmailUser/Rémy Lee|my email]]''', I will reply as soon as possible.
 
If you need help in wiki editing work or community problem, feel free to contact me by posting your message to '''[[User talk:Rémy Lee|my wall]]''' or sending it to '''[[Special:EmailUser/Rémy Lee|my email]]''', I will reply as soon as possible.
   
In addition, I'm an editor on '''[[w:c:thethan:Trang Chính|Vietnamese Avatar Wiki]]''' and you can find me often there.
+
In addition, I'm an editor on [[w:c:thethan:Trang Chính|Vietnamese Avatar Wiki]] and you can find me often there.
   
Happy editing! ~ [[User:Rémy Lee|<font color="#ee8d30">'''Rémy'''</font>]] <helper /> ([[User talk:Rémy Lee|<font color="#ee8d30">wall</font>]] • [[Special:Emailuser/Rémy Lee|<font color="#ee8d30">email</font>]])
+
Happy editing! ~ [[User:Rémy Lee|<span style="font-weight:bold; text-shadow:1px 1px 1px #2B5781; color:#FF8C00;">Rémy@<helper /></span>]] ([[User talk:Rémy Lee|<font color="#FF7538">tường</font>]] • [[Special:Emailuser/Rémy Lee|<font color="#FF7538">email</font>]])
<center>&bull; [[w:c:vstf:Report:Spam|Report Spam]] &bull; [[w:c:vstf:Report:Vandalism|Report Vandalism]] &bull; [[Special:Contact|Contact Wikia]] &bull;</center>
 
 
</tabber>
 
</tabber>
 
{| style="margin:0 auto; font-size: 17px;"
 
{| style="margin:0 auto; font-size: 17px;"
Line 32: Line 32:
 
| style="width: 50%;"|http://img4.wikia.nocookie.net/__cb42/community/vi/images/8/89/Wiki-wordmark.png
 
| style="width: 50%;"|http://img4.wikia.nocookie.net/__cb42/community/vi/images/8/89/Wiki-wordmark.png
 
|-
 
|-
| style="width: 50%; text-align: center;"|[[w:c:thethan|Thế thần toàn thư]]
+
| style="width: 50%; text-align: center;"|'''[[w:c:thethan|<font color="#ee8d30">Thế thần toàn thư</font>]]'''
| style="width: 50%; text-align: center;"|[[w:vi:|Cộng đồng Wikia tiếng Việt]]
+
| style="width: 50%; text-align: center;"|'''[[w:vi:|<font color="#002e54">Cộng đồng Wikia tiếng Việt</font>]]'''
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

Revision as of 02:05, September 28, 2014

Rémy @ 80px-Wiki.png

rina_avatar_zpsd3f0c8d7.png Chào bạn đến với trang thành viên của tôi!

Tôi là Rémy Lee, một thành viên thuộc Wikia International Team, và nhiệm vụ hoạt động chính của tôi là tại Cộng đồng Wikia tiếng Việt.

Nếu bạn cần trợ giúp trong công việc wiki và cộng đồng của mình, thoải mái liên lạc với tôi bằng cách đăng tin nhắn lên tường của tôi hoặc gửi thư điện tử cho tôi, tôi sẽ cố gắng hồi âm sớm nhất có thể.

Ngoài ra, tôi là một biên tập viên trên Thế thần toàn thư và bạn có thể tìm thấy tôi thường xuyên ở đó.

Biên tập vui vẻ! ~ Rémy@@fandom (tườngemail)

Báo cáo thư rácBáo cáo phá hoạiLiên hệ Wikia

rina_avatar_zpsd3f0c8d7.png Welcome to my user page!

I am Rémy Lee, a member of Wikia International Team, and my primary activity is on Vietnamese Wikia Community.

If you need help in wiki editing work or community problem, feel free to contact me by posting your message to my wall or sending it to my email, I will reply as soon as possible.

In addition, I'm an editor on Vietnamese Avatar Wiki and you can find me often there.

Happy editing! ~ Rémy@@fandom (tườngemail)

Wiki-wordmark.png Wiki-wordmark.png
Thế thần toàn thư Cộng đồng Wikia tiếng Việt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.