FANDOM

Pinkgirl234

aka Arcee (Transformers Prime)

  • I live in in Cybertron
  • I was born on November 8
  • My occupation is being an Autobot and a member of Team Prime
  • I am a femalemoonflowers - yuzuki
Wave_emoticon.gif Wave_emoticon.gif Wave_emoticon.gif Wave_emoticon.gif Oh greetings! Thanks for stopping by on my message wall. Waveemoticon.gif Waveemoticon.gif Waveemoticon.gif Waveemoticon.gif
Feel free to leave me a message about anything. Be reminded that any rule-violating message you will leave in my wall may possibly force me to alert you to any active administrator so make sure that you are careful whenever you leave me a message on my wall.

I'm an expert with CSS, JavaScript (specifically Wikia though), HTML and even in the creation of templates so if you somehow checked all the coding works I have done in the wikis I have contributed in and are wondering how I did them, you can ask me how to do them and I'll try to answer the best I could.


7tC8IuA.png Anyway, have a good day! 7tC8IuA.png

Wave_emoticon.gif Wave_emoticon.gif Wave_emoticon.gif Wave_emoticon.gif Oh kumusta! Salamat sa paghihinto sa message wall ko. Waveemoticon.gif Waveemoticon.gif Waveemoticon.gif Waveemoticon.gif
Maging malaya kayo sa pag-iiwan kayo sa akin ng mga mensahe patungkol sa kahit ano. Paalala lang na anumang mga mensahe nakakalabag ng mga patakaran na iniiwan ninyo sa aking wall ay posibleng pipilit sa akin na ialerto ka sa kahit sinong aktibong administrator kaya siguraduhin ninyo na maingat kaya tuwing iniiwanan ninyo ako ng mensahe sa aking wall.

Experto ako sa CSS, JavaScript (patikular sa Wikia), HTML at pati na rin sa paggawa ng mga templates kaya kung kahit paano tinignan ninyo lahat ng mga coding works na nagawa ko sa mga wiki na inambagan ko at nagtataka kung paano ko ginawa ang mga iyon, pwede ninyo akong tanungin kung paano gawin ang mga iyon at susubukan kong sumagot sa abot ng aking makakaya.


7tC8IuA.png Gayon pa man, magkaroon ka ng magandang araw! 7tC8IuA.png

Badge-creator.png
A FANDOM user
  Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.