Community Central
Community Central

Deze sjablonen kunnen gebruikt worden door de Nederlandstalige Fandom community. Ze zullen gemeenschappelijke footersjablonen zijn voor Nederlandse wiki's met een gelijkaardig thema.

Sjablonen plaatsen[]

Sjabloon in deze categorie kan je op een pagina op jouw wiki toevoegen met de volgende code:

{{w:NL-boeken}}

Vervang het deel na NL- door de naam van het gewenste sjabloon.

Je wiki toevoegen[]

Je wiki kan niet zomaar toegevoegd worden; vraag aan een Nederlandstalig Helper op de Centrale Fandom community of je wiki in deze sjablonen mag.

Stijl aanpassen[]

Alle sjablonen hebben een eigen CSS class en id, dus als je CSS kent, kan je ze aanpassen via MediaWiki:Wikia.css op jouw wiki. Je kan ook hulp vragen aan een van de Nederlandstalige Helpers.

Lees meer[]

These templates can be used cross-wiki for the Dutch Fandom community. They will be common footer templates for Dutch wikis around a similar theme.

Placing templates[]

Templates in this category can be added on a page on your wiki with the following code:

{{w:NL-boeken}}

Replace the part after NL- by the name of the desired template.

Adding your wiki[]

Your wiki can't just be added; ask one of the Dutch-language Fandom Helpers on Centrale Fandom community (Dutch Community Central) if your wiki can be entered in the templates.

Adjusting style[]

All templates have their own CSS class and id, so if you know CSS, you can adjust them through MediaWiki:Wikia.css on your wiki. You can also ask for help to one of the Dutch-language Helpers.

Read more[]

All items (12)