Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Chính sách
Điều khoản sử dụng
Quyền riêng tư
Giấy phép
Tạo lập wiki
Lời phủ nhận
nhiều hơn...

Quỹ Wikimedia (Wikimedia Foundation) là một tổ chức phi lợi nhuận điều hành Wikipedia, và dự án các chị em của tổ chức.

Để tránh nhầm lẫn, xin hãy biết rằng Wikia là gì và những gì không phải là Wikia.

  • Wikia không phải là dự án của Wikimedia.
  • Wikia không phải là một cánh tay lợi nhuận của Wikimedia.
  • Wikia không phải là một dự án chị em của Wikipedia.

Wikia, Inc. và Quỹ Wikimedia là những công ty độc lập, mặc dù có một số mối quan hệ giữa chúng, như mô tả dưới đây.

Quỹ Wikimedia là một tổ chức phi lợi nhuận quản lý Wikipedia và các dự án khác của Wikimedia. Wikia không phải là một dự án Wikimedia. Wikia được điều hành bởi một công ty riêng biệt, Wikia, Inc, một công ty độc lập với Quỹ Wikimedia, và do đó độc lập với Wikipedia.
Wikia được sáng lập bởi Jimmy Wales (nhà sáng lập của Wikipedia, và cựu chủ tịch, nay là thành viên của Ban Quản Trị của Wikimedia) và Angela Beesley Starling (thành viên của Hội đồng cố vấn Wikimedia và cựu thành viên của Hội đồng Quản Trị của Wikimedia).
Wikia là một trong những nhà tài trợ cho Wikimania 2006 đến 2009 và có những đóng góp tài trợ khác cho Quỹ. Không có những đóng góp nào cho Wikimedia mà đã từng, hoặc sẽ sử dụng cho Wikia.
Wikia và Wikimedia không chia sẻ bất kỳ máy chủ nào. Một số máy chủ của Wikia trước đây nằm trong cùng vị trí trung tâm tương tự như một số các máy chủ của Wikimedia là ở Florida. Wikia trước đây cung cấp một máy chủ thư điện tử được sử dụng bởi một số nhân viên Wikimedia. Máy chủ của Wikia hiện tại được đặt tại các vị trí trung tâm ở Mỹ và châu Âu.
Các kĩ sư của Wikia góp phần cải tiến các phần mềm mã nguồn mở MediaWiki mà tất cả các dự án của Wikimedia và Wikia đều sử dụng.
Tất cả những gì Wikia nhận được từ Wikimedia là nội dung và phần mềm, công khai phát hành cho bất cứ ai sử dụng theo một giấy phép tự do (chủ yếu là CC-BY-SA về nội dung, GPL cho phần mềm). Nội dung của hầu hết các dự án của Wikimedia và Wikia là CC-BY-SA (có trường hợp ngoại lệ này trong cả hai dự án). Do đó, các dự án và các dự án không liên quan khác, được tự do chia sẻ nội dung, miễn là các điều khoản của giấy phép có liên quan được tôn trọng.

Để biết thêm thông tin về Wikimedia, xin vui lòng xem bài viết của Wikipedia về nó hoặc truy cập trang web của Quỹ Wikimedia wikimediafoundation.org

Liên kết ngoài

Advertisement