Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Wiki là một loại hình trang web mà ai cũng có thể tham gia. Từ việc viết về chủ đề yêu thích của bạn, thêm một hình ảnh hoặc sửa chữa một lỗi đánh máy, wiki là nơi mà ai cũng có thể đóng góp và hợp tác. Wiki là một cộng đồng những người có chung mối quan tâm, sở thích và tình yêu để viết, trò chuyện và ghi chép về mối quan tâm đó.

Talk bubbles

Trên Fandom, chúng tôi chào đón wiki về hầu hết bất kỳ chủ đề nào từ phổ thông đến đặc thù, từ lịch sử đến hiện đại, sáng tạo hay tư liệu, hài hước hoặc nghiêm túc. Tất cả wiki trên Fandom đều công khai và mở cửa cho các biên tập viên mới và kinh nghiệm như nhau.

Mọi người đến với các wiki vì chúng là những dự án cộng đồng, với rất nhiều người cộng tác hướng tới một mục tiêu chung. Wiki không bao giờ có chuyện hoàn thành xong mà luôn luôn trong tiến trình phát triển và luôn luôn mở cho những người khác tham gia.

Wiki không có chủ sỡ hữu hay người quản lý độc quyền nào mà là thuộc sở hữu chung của tất cả các thành viên trong cộng đồng của wiki đó. Điều này có nghĩa là sự đồng thuận, hợp tác và niềm tin rằng tập thể nắm giữ kiến thức lớn lao hơn là một cá nhân nào đó làm trung tâm của wiki.

Tìm hiểu thêm[]

Advertisement