Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Để được giới thiệu và hướng dẫn đầy đủ, bạn hãy đến trang Nổi bật.

Trước khi yêu cầu tính năng nổi bật cho wiki của mình, bạn phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện hướng dẫn đã liệt kê tại trang Nổi bật, nếu wiki của bạn không đủ điều điện để thiết đặt tính năng nổi bật, yêu cầu của bạn sẽ không được chấp nhận ngay mà chuyển sang trạng thái chờ xét.

LƯU Ý
  • Đừng đòi hỏi nổi bật cho wiki của bạn nếu như đã có một wiki lớn hơn hoạt động, tức hai wiki có cùng chủ đề và wiki của bạn được xem là wiki trùng lặp, và nếu bạn yêu cầu nổi bật trong trường hợp này, yêu cầu của bạn sẽ bị từ chối (ví dụ đã có sẵn một wiki tại địa chỉ vi.yugioh, bạn yêu cầu nổi bật cho wiki như vi.yugioh-vn, vi.vuatrochoi sẽ không được chấp nhận)
Chú thích
  • Yêu cầu đang mở là những yêu cầu mới được tạo sẽ được xét duyệt trong thời gian chờ đợi.
  • Đang chờ xét là những yêu cầu chưa đủ điều kiện chưa được chấp nhận và để bảo lưu, và một khi hoàn thành đủ điều kiện, yêu cầu đang chờ xét sẽ được xét duyệt và chuyển sang hoàn tất.
  • Đã hoàn tất là những yêu cầu đã hoàn thành, kể cả những yêu cầu được xem xét và duyệt nhanh (do đủ điều kiện) và những yêu cầu chờ xét đã hoàn thành điều kiện và được chấp nhận. Đây là những yêu cầu đã đóng.
  • Bị từ chối là những yêu cầu không thích hợp như yêu cầu nổi bật cho một wiki đã được thiết đặt tính năng nổi bật, nổi bật cho một wiki trùng lặp, hoặc wiki không thể đáp ứng điều kiện cơ bản.

Các yêu cầuSửa đổi sau cùngBởi thành viên
Wiki Harry Potter Việt Nam14:10, ngày 31 tháng 5 năm 2017 (sử)KhangND
Ai là triệu phú Wiki Tiếng Việt08:03, ngày 12 tháng 4 năm 2018 (sử)ALTPVNWikia1
Thế giới Anime wiki03:00, ngày 2 tháng 5 năm 2018 (sử)Điêp viên 007

Các yêu cầuSửa đổi sau cùngBởi thành viên
Wiki Shin-Cậu Bé Bút Chì Wiki14:39, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (sử)KhangND
Wikia Pretty Cure - Fandom Tiếng Việt04:42, ngày 25 tháng 4 năm 2017 (sử)KhangND
Wiki Blade & Soul Việt Nam13:45, ngày 29 tháng 10 năm 2017 (sử)KhangND

Các yêu cầuSửa đổi sau cùngBởi thành viên
Wikia Cytus tiếng Việt04:31, ngày 9 tháng 5 năm 2015 (sử)KhangND
Inazuma Eleven TCG Wiki Tiếng Việt06:41, ngày 10 tháng 4 năm 2016 (sử)KhangND
Plants vs. Zombies Wiki14:20, ngày 18 tháng 6 năm 2016 (sử)KhangND
Clannad Wiki Tiếng Việt14:17, ngày 21 tháng 6 năm 2016 (sử)KhangND
Milo Murphy's Law Wiki Tiếng Việt14:08, ngày 1 tháng 5 năm 2017 (sử)KhangND
Wikia Google Việt Nam15:10, ngày 9 tháng 1 năm 2017 (sử)KhangND
Wikia Pretty Cure tiếng Việt06:56, ngày 14 tháng 2 năm 2017 (sử)KhangND
Wikia Khoa Học Thông minh09:48, ngày 26 tháng 4 năm 2017 (sử)Leonkhang138
Wikia Gia đình là số 1 Việt Nam04:14, ngày 23 tháng 5 năm 2017 (sử)KhangND

Các yêu cầuSửa đổi sau cùngBởi thành viên
Wikia AnimeManga Tiếng Việt10:36, ngày 7 tháng 10 năm 2016 (sử)KhangND

Advertisement