FANDOMĐây là trang để bạn tạo ra yêu cầu thiết lập tính năng liên kết ngôn ngữ giữa hai hay nhiều wiki.

Xin nhấn nút bên dưới để tạo yêu cầu mới. Sau khi bạn nhấn, một cửa sổ sửa đổi mới sẽ mở ra, kèm theo hướng dẫn phía trên và bạn nên mở rộng để xem.

Hướng dẫn (bạn mở ra để xem)

Để yêu cầu, bạn sử dụng bản mẫu {{liên wiki|tham số 1|tham số 2}}

Tham số 1
Wiki số 1
Tham số 2
Wiki số 2

CẢ HAI ĐỀU BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN

Bạn chú ý chỉ điền phần tên miền trước .wikia.com

Chẳng hạn bạn muốn liên kết vi.phineasandferb.wikia.com đến phinneasandferb.wikia.com thì bạn chỉ cần điền vi.phineasandferb cho tham số 1 và phinneasandferb cho tham số 2

Ví dụ

{{liên wiki|vi.phineasandferb|phineasandferb}}
{{liên wiki|vi.fairytail|es.fairytail}}
{{liên wiki|vi.inuyasha|zh.inuyasha}}

Lưu ý
Bạn không cần phải lặp lại bản mẫu hai chiều, liên kết chiều đi và liên kết chiều ngược lại, bởi bản mẫu đã tích hợp cả hai liên kết này.

Đối với những yêu cầu lớn tức nhiều yêu cầu cùng một lúc, xin bạn đặt thành từng dòng cho mỗi bản mẫu (kiểu tương tự như ví dụ trong hộp hướng dẫn)

Sau khi điền xong các bản mẫu, hãy:

  • Điền tên đề mục ở khung cột bên phải trang sửa đổi, và đề mục chính là tên wiki của bạn.
  • Ở cuối yêu cầu, bạn hãy kí tên của mình bằng 4 dấu ngã ~~~~.

LƯU Ý: Đối với những wiki trùng lặp (nhiều wiki có cùng một chủ đề nội dung)

  • Nếu wiki của bạn là wiki trùng lặp, chúng tôi sẽ xem xét wiki của bạn để cân nhắc có chấp nhận yêu cầu và sẽ trả lời.
  • Nếu wiki của bạn liên kết với những wiki khác, mà những wiki đó là wiki trùng lặp, bạn cần nên cân nhắc kiểm tra wiki mà bạn muốn liên kết, có phải là wiki lớn hay wiki chính thức về nội dung đó hay không. Bởi chắc rằng, bạn không hề muốn liên kết với wiki không như ý muốn của mình.


Wikia Yu-Gi-Oh! - ✓

Huykaiba (thảo luận) 08:21, ngày 10 tháng 10 năm 2014 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngemail) 08:40, ngày 10 tháng 10 năm 2014 (UTC)

Wikia Doraemon - ✓

Kuntaku_Peko 06:23, ngày 30 tháng 1 năm 2015 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngemail) 10:21, ngày 30 tháng 1 năm 2015 (UTC)

Wikia Cytus - ✓

Khang (talk to him) 03:47, ngày 28 tháng 3 năm 2015 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 04:44, ngày 28 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Wikia Doraemon - ✓

Kuntaku_Peko 12:25, ngày 5 tháng 4 năm 2015 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 08:51, ngày 6 tháng 4 năm 2015 (UTC)

Wikia Nhật Bản - ✓

Kuntaku_Peko 08:02, ngày 17 tháng 5 năm 2015 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 14:02, ngày 17 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Wikia Kancolle - ✓

Yami no Kage (thảo luận) 08:12, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 23:56, ngày 27 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Wikia Rayark Games - ✓

Khangtalk 03:59, ngày 7 tháng 6 năm 2015 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 10:48, ngày 8 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Wikia Dreamace - ✓

~~Keng~~

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 10:48, ngày 8 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Wikia Doraemon - ✓

Kuntaku_Peko 02:28, ngày 8 tháng 6 năm 2015 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 10:48, ngày 8 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Wikia InuYasha - ✓

Kuntaku_Peko 06:48, ngày 9 tháng 6 năm 2015 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 05:53, ngày 13 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Wikia Doraemon - ✓

Kuntaku_Peko 14:50, ngày 9 tháng 6 năm 2015 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 05:53, ngày 13 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Wikia Digimon - ✓

Kuntaku_Peko 16:16, ngày 14 tháng 7 năm 2015 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 12:33, ngày 15 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Wikia Shin - Cậu bé bút chì - ✓

Khánh Nguyễn (thảo luận) 10:41, ngày 23 tháng 5 năm 2016 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Khang (talk) @fandom 14:42, ngày 23 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Khánh Nguyễn 12:09, ngày 4 tháng 6 năm 2016 (UTC)

Disney Wiki - ✓

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 06:55, ngày 24 tháng 7 năm 2016 (UTC)

Harvest Moon - ✓

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 01:02, ngày 4 tháng 8 năm 2016 (UTC)

Milo Murphy's Law Wiki - ✓

Tugiacat666 (thảo luận) 15:02, ngày 6 tháng 8 năm 2016 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 11:58, ngày 8 tháng 8 năm 2016 (UTC)

Harvest Moon - ✓

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 11:58, ngày 8 tháng 8 năm 2016 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 05:09, ngày 20 tháng 8 năm 2016 (UTC)

Wikia Plastic Memories - ✓

Yami no Kage (thảo luận) 13:56, ngày 26 tháng 8 năm 2016 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 10:02, ngày 27 tháng 8 năm 2016 (UTC)

Wikia Steven Universe Tiếng Việt - ✓

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 06:59, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Wikia Love Live! Vietnam - ✓

Hikaruun (thảo luận) 14:21, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 00:55, ngày 28 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Wikia Shin - ✓

Khánh Nguyễn 04:15, ngày 29 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Khánh Nguyễn 10:57, ngày 27 tháng 12 năm 2016 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 14:58, ngày 27 tháng 12 năm 2016 (UTC)

Wikia Google Việt Nam - ✓

Khánh Nguyễn 06:56, ngày 31 tháng 12 năm 2016 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 10:29, ngày 2 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Clash Royale Wiki Tiếng Việt - ✓

Red Trần (GCTC) (talk) (contributions) (email) 11:09, ngày 12 tháng 3 năm 2017 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 15:25, ngày 14 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Clash Royale Wiki Tiếng Việt (bổ sung) - ✓

Red Trần (GCTC) (talk) (contributions) (email) 15:12, ngày 14 tháng 3 năm 2017 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 15:25, ngày 14 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Harry Potter VN Wiki - ✓

Henry Racknap (thảo luận) 01:42, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 14:11, ngày 31 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Boboiboy Wiki - ✓

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 12:57, ngày 10 tháng 6 năm 2017 (UTC)

Criminal Minds - ✓

Kei4rever3

30px-Yes_check.svg.png Đã xong -- Khang (talk) @fandom 02:02, ngày 14 tháng 6 năm 2017 (UTC)

Wiki Trò chơi vương quyền - ✓

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikianổi bậtliên kết ngôn ngữ) 10:07, ngày 9 tháng 9 năm 2017 (UTC)

Onmyoji - Âm Dương Sư - ✓

--Phuoct59 (thảo luận) 14:06, ngày 21 tháng 1 năm 2018 (UTC) 30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikinổi bậtliên kết ngôn ngữ) 15:08, ngày 7 tháng 2 năm 2018 (UTC)

Wikia Don't Starve - ✓

Amanitadesign (thảo luận) 06:26, ngày 24 tháng 1 năm 2018 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikinổi bậtliên kết ngôn ngữ) 15:08, ngày 7 tháng 2 năm 2018 (UTC)

GTA Wiki - ✓

Anthony Phan (talk page) (contribs) 14:08, ngày 17 tháng 2 năm 2018 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikinổi bậtliên kết ngôn ngữ) 14:29, ngày 21 tháng 2 năm 2018 (UTC)

Wiki Ai là triệu phú

ALTP🔱ℹ🇰ℹ🅰2⃣ (thảo luận) 10:52, ngày 17 tháng 6 năm 2018 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 14:02, ngày 17 tháng 6 năm 2018 (UTC)

TypeMoon Wiki

Mgwand (thảo luận) 14:35, ngày 19 tháng 9 năm 2018 (UTC) 30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 23:14, ngày 18 tháng 12 năm 2018 (UTC)

Cells at Work wiki

Flixwito (thảo luận) 10:20, ngày 14 tháng 12 năm 2018 (UTC) 30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 23:14, ngày 18 tháng 12 năm 2018 (UTC)

Motu-patlu

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 19:07, ngày 30 tháng 7 năm 2019 (UTC)

Wiki Ccsakura

9psk (thảo luận) 13:43, ngày 19 tháng 2 năm 2020 (UTC) Master Yi (thảo luận) 01:07, ngày 21 tháng 2 năm 2020 (UTC) 30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 21:22, ngày 19 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Wiki Simulacra

Song Ngư Kaze 13:26, ngày 21 tháng 2 năm 2020 (UTC) 30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 07:18, ngày 22 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Wiki Brawl Stars (bổ sung)

Song Ngư Kaze 14:45, ngày 22 tháng 2 năm 2020 (UTC) 30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 20:16, ngày 25 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Wiki Papers Please Tiếng Việt

Winddasher1029 (thảo luận) 08:48, ngày 26 tháng 3 năm 2020 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 14:50, ngày 28 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Wiki Katy Perry Vietnam

Khánh Nguyễn 04:31, ngày 3 tháng 5 năm 2020 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 12:41, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Wiki Kimetsu no Yaiba Vietnam

Ngialinh0712 00:53, ngày 17 tháng 7 năm 2020 (UTC)

30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 12:41, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.