FANDOM


Infobox Preview help page

Công cụ Xem trước Hộp thông tin

Xem trước Hộp thông tin là một công cụ giúp người dùng xây dựng và thử nghiệm Hộp thông tin lưu động của Fandomcác thiết kế CSS. Công cụ này là một hộp cát - nghĩa là nó có thể lấy đoạn mã của bạn từ wiki nhưng không thể lưu những sửa đổi vào trang bản mẫu hoặc CSS.

Mỗi lần bạn nhấp nút "Preview", công cụ sẽ duyệt tất cả nội dung của cả 3 thẻ tab - Infobox Markup, Custom CSS, và Invocation - và tên miền cùng với tên bản mẫu để cho ra bản xem trước. Nó sẽ xác định bản mẫu đã được sử dụng tại đâu trên công đồng của bạn và hiển thị 10 ví dụ cho thấy kết quả ứng với bất kì mã mới nào bạn nhập.

Ghi nhớ: cho dù bạn thao tác như thế nào bên trong công cụ, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ không làm hỏng thứ gì. Công cụ không lưu những thay đổi cho bản mẫu hay CSS - nó là một tính năng độc lập hoàn toàn.

Làm thế nào để tôi truy cập công cụ?

Truy cập trang http://infoboxpreview.appspot.com/ hoặc chọn nút "Open Infobox Preview" bên trong trình soạn thảo Bản mẫu.

Các nút trong công cụ để làm gì?

XML

Khi bạn nhấn nút 'XML' và đã điền vào các trường 'Wikia domain' và 'Template name', thẻ tab 'Infobox Markup' sẽ được nhập vào nội dụng của bản mẫu trên wiki đã cung cấp.

CSS

Preview

Chia sẻ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.