FANDOM


(Thêm thể loại)
Dòng 28: Dòng 28:
 
{{Help and feedback section}}
 
{{Help and feedback section}}
   
[[en:Help:Local issues]]
+
[[Thể_loại:Trợ giúp]]
  +
 
[[de:Hilfe:Lokale Probleme]]
 
[[de:Hilfe:Lokale Probleme]]
  +
[[en:Help:Local issues]]
 
[[es:Ayuda:Problemas locales]]
 
[[es:Ayuda:Problemas locales]]
 
[[fr:Aide:Problèmes locaux]]
 
[[fr:Aide:Problèmes locaux]]
Dòng 36: Dòng 37:
 
[[pl:Pomoc:Problemy lokalne]]
 
[[pl:Pomoc:Problemy lokalne]]
 
[[pt:Ajuda:Problemas locais]]
 
[[pt:Ajuda:Problemas locais]]
[[Thể_loại:Trợ giúp]]
+
[[zh:Help:本地化问题]]

Phiên bản lúc 14:47, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Vấn đề cục bộ hay địa phương là những vấn đề xảy ra chỉ trong phạm vi cộng đồng wiki của bạn và không vượt ngoài ra các wiki khác hoặc lan khắp toàn Fandom. Các vấn đề cục bộ bao gồm:

 • Vấn đề quan hệ giữa các thành viên khác, kể cả bảo quản viên
 • Nội dung sai lệch hoặc không phù hợp
 • Lỗi xảy ra bởi bảo quản viên thay đổi CSS hoặc JS
 • Lỗi do những thiết đặc đặc biệt trên wiki

Tôi nên làm gì?

Nếu bạn gặp vấn đề trên Fandom, cách tốt nhất là thông qua các bước sau:

 1. Kiểm tra vấn đề đang chỉ xảy ra trên wiki của bạn hay cũng xảy ra đối với những nơi khác
 2. Kiểm tra các trang trợ giúpBlog:Cập nhật kỹ thuật để nắm bắt thông tin về tính năng mới hoặc các vấn đề xảy ra trên diện rộng
 3. Trao đổi trực tiếp với các thành viên khác. Trang thảo luận, tường tin nhắn, diễn đàn hoặc blog là những chỗ tuyệt vời để làm điều đó
 4. Nói chuyện với bảo quản viên địa phương. Họ sẽ là những người nắm bắt và thông báo thông tin cục bộ rõ ràng nhất
 5. Đăng lên Đặc biệt:Diễn đàn, đó là nơi mà các thành viên làm việc, hợp tác và trao đổi với nhau, trả lời thắc mắc và giải quyết vấn đề
 6. Liên lạc với các nhân viên Fandom

Tôi có nên liên hệ Fandom vấn đề này không?

Trong tình huống phát sinh vấn đề cục bộ, sự can thiệp của nhân viên nên là phương sách sau cùng. Các bảo quản viên và các thành viên cộng đồng tại địa phương là những người hiểu rõ nhất về tình trạng và phong cách hoạt động trên wiki của họ cũng như những vấn đề cụ thể tại đó. Vì vậy, các cộng đồng wiki đã có sẵn những người có thể giải quyết những mối bất hòa trong địa phương của mình.

Nếu bạn cần liên lạc với Fandom, xin vui lòng bao gồm càng nhiều thông tin có thể về vấn đề dang diễn ra. Ví dụ, nếu đó là một vấn đề về ứng xử quan hệ giữa các thành viên, xin vui lòng giải thích về mối bất hòa đó và cộng đồng cùng các bảo quản viên đã làm những gì để cải thiện nó. Báo cáo về những nội dung không phù hợp phải kèm theo địa chỉ của trang hoặc bài viết có vấn đề.

Trong trường hợp báo lỗi trên wiki mà không phải do kết quả của những sửa đổi cục bộ, xin gửi chúng đến Đặc biệt:Liên hệ/báo lỗi. Nên nhớ kèm theo càng nhiều thông tin có thể có. Các ảnh chụp màn hình kèm với những thông tin về trình duyệt bạn đang sử dụng là những điều vô cùng hữu dụng.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.