Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
ViURL.png

"URL" của một wiki FANDOM là phần tên địa chỉ ngay phía trước .wikia.com — tức đối với wiki tiếng Việt, nó sẽ là http://vi.URL.wikia.com. Nó được thiết đặt tại thời điểm khi wiki được tạo lập và có thể được thay đổi bằng cách tạo yêu cầu thông qua Đặc biệt:Liên hệ.

Địa chỉ URL là giá trị tách biệt và độc lập với tên trang web của wiki, do đó chúng có thể khác nhau.

Chọn tên URL hợp lý

Khi bạn tạo lập wiki mới, bạn sẽ cần phải chọn URL cho nó. Hãy làm theo các hướng dẫn sau:

 • URL chỉ có thể bao gồm các chữ cái viết thường không in hoa (tức không được quy tắc Camel), các con số, dấu chấm "." và dấu gạch ngang "-".
 • URL không thể trùng với mã ngôn ngữ. Ví dụ, "vi" được dành để chỉ định wiki ngôn ngữ tiếng Việt nói chung, cho nên không thể chỉ dùng vi để đặt URL cho wiki của bạn.
 • Các từ thông dụng để giúp mọi người đoán được địa chỉ wiki của bạn. Ví dụ, mọi người sẽ đoán ra địa chỉ URL của vi.gameofthrones.wikia.com nếu họ đang tìm kiếm một wiki về Trò chơi vương quyền trong ngôn ngữ tiếng Việt.
 • Các chữ mang tính thực tế cũng thích hợp để tạo ra khái niệm tên, ví dụ congthucmonchay (công thức món chay) hoặc kinhnghiemphuot (kinh nghiệm phượt). Nếu địa chỉ URL của bạn tương ứng với từ khóa mà mọi người thường dùng để tìm kiếm, nó sẽ giúp xếp hạng wiki của bạn cao hơn trong các công cụ tìm kiếm.
 • Khi bạn sử dụng nút "Tạo lập wiki", một trang mới sẽ mở ra (Đặc biệt:Tạo lập wiki mới) với hai ô nhập văn bản. Ô thứ nhất dành cho "Tên wiki của bạn". Khi bạn nhập vào nó, thì ô bên dưới có nhãn "Tặng cho wiki của bạn một địa chỉ" sẽ tự động điền. Các dấu cách nhập vào sẽ được chuyển thành các dấu gạch ngang phân cách và URL sẽ tự động là các chữ viết thường không in hoa.
  • Địa chỉ URL này sẽ được kiểm tra xem nó có trùng với wiki nào đã có hay không và sẽ cung cấp wiki đã có địa chỉ này nếu nó đã tồn tại.
  • Địa chỉ URL ở hộp bên dưới có thể được tùy chỉnh theo ý của bạn (kể cả việc dời bỏ các dấu gạch ngang) nhưng sẽ không được áp dụng quy tắc quy tắc Camel tức chữ cái viết in hoa.
  • Bên dưới ô "Tặng cho wiki của bạn một địa chỉ" sẽ là hộp tùy chọn ngôn ngữ. Nhấp vào "thay đổi" để chuyển đổi ngôn ngữ wiki.

Tạo liên kết đến wiki của bạn từ wiki khác

Bạn có thể sử dụng URL thành đường tắt để tạo liên kết từ các wiki khác. Để thực hiện, bạn tạo ra liên kết wiki với tiền tố w:c:URL.

Ví dụ, đoạn mã: [[w:c:vi.gameofthrones|Wiki Trò chơi vương quyền]] sẽ tạo ra liên kết như sau Wiki Trò chơi vương quyền.

Bạn cũng có thể dùng cách này để dẫn đến bài viết cụ thể, ví dụ [[w:c:vi.gameofthrones:Daenerys Targaryen|Daenerys Targaryen]] sẽ cho ra liên kết: Daenerys Targaryen.

Thay đổi địa chỉ URL

 • Địa chỉ URL của một wiki có thể được thay đổi bởi các nhân viên FANDOM. Nếu bạn là bảo quản viên của wiki, bạn có thể sử dụng Đặc biệt:Liên hệ để yêu cầu thay đổi URL cho wiki của bạn.
 • Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, địa chỉ URL mới sẽ được thiết đặt cho wiki của bạn. Địa chỉ URL cũ sẽ dùng để chuyển hướng đến URL mới hoặc được tái sử dụng cho những người có nhu cầu tạo wiki mới.
 • Nếu địa chỉ URL bạn yêu cầu đã tồn tại, bạn có thể yêu cầu việc hợp nhất hai (hoặc nhiều) wiki thành một wiki với địa chỉ URL mong muốn.

Xem thêm

 • Tìm hiểu cách thiết đặt tên trang web
 • Tìm hiểu cách thiết đặt đoạn mô tả cho wiki
 • Tìm hiểu cách hợp nhất hoặc sáp nhập nhiều wiki

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement