FANDOM


Phần mở rộng này không hoạt động thường xuyên mà được kích hoạt theo yêu cầu.


Tuần tra thay đổi gần đây là tính năng kiểm tra mọi chỉnh sửa để bảo đảm rằng nó tuân theo đúng các chính sách của wiki. Tính năng này kiểm tra nhiều sửa đổi bằng cách phân biệt rõ ràng sửa đổi nào đã hoặc chưa được đánh dấu tuần tra bởi một thành viên có quyền hạn.

Thành viên trong nhóm tuần tra

Một khi tiện ích tuần tra thay đổi gần đây được kích hoạt, những ai có quyền bảo quản viên hoặc hành chính viên nội dung đều được tự động là thành viên của nhóm tuần tra (tuy vậy, việc tham gia là không bắt buộc)

Làm thế nào để tuần tra sửa đổi?

  • Những sửa đổi chưa được tuần tra sẽ xuất hiện một dấu chấm than đỏ ở phía trước nó trên trang Thay đổi gần đây.
Patrolled-redex
  • Để tuần tra một sửa đổi, nhấn vào trang khác để tìm liên kết "[Đánh dấu tuần tra]", như ở hình này.
Patrolled

Tuần tra những trang khác riêng biệt trong một nhóm sửa đổi

  • Những trang "khác" trong một nhóm những sửa đổi (nhấn vào hình tam giác để mở rộng nhóm) có thể được tách biệt ra bằng cách nhấn vào trang "trước" để đến được trang phân biệt sửa đổi với liên kết "[Đánh dấu tuần tra]"
Grouped edits patrolling isolate diff example

Tuần tra một nhóm sửa đổi

Lệnh "[Đánh dấu tuần tra]" chỉ xuất hiện khi bạn đang ở trang so sánh sự khác biệt giữa hai phiên bản. Khi có nhiều hơn một sửa đổi cần được tuần tra, ghi chú lại thời điểm của sửa đổi đầu tiên, rồi nhấn vào nút "sử" để xem lịch sử của trang.

Sau khi trang Lịch sử hiển thị, nhấn vào thời điểm ở ngay phía trước thời điểm đã ghi chú để kiểm tra. Tiếp theo, nhấn vào nút "khác" nằm ở phái bên phải trên cùng của nút "Phiên bản mới →". Sự khác nhau sẽ được hiển thị với lệnh "[Đánh dấu tuần tra]"

Sẽ giúp ích hơn nếu bạn có thể sao chép thông báo qua một tab khác ngay lúc nhấn vào "[Đánh dấu tuần tra]". Điều này sẽ giúp bạn có thể nhấn vào "Phiên bản mới →" để xem những sửa đổi còn lại.

Tuần tra một trang mới

Đối với những trang mới chưa có nhiều sửa đổi, nhấn vào tên của trang. Trang đó có thể được tán thành bằng cách nhấn "[Đánh dấu tuần tra]" ở góc phải dưới cùng. Nếu trang không được chấp thuận, sửa lại vấn đề hoặc thêm bản mẫu {{Xóa}} để cho bảo quản viên hoặc hành chính viên nội dung biết rằng trang đó cần được xóa.

Lưu ý: Khi xem những trang được tạo trên danh sách trang mới, những trang chưa được tuần tra sẽ được làm nổi bằng màu vàng.

Dành cho những trang mới đã có sửa đổi, bạn cần phải nhấn vào thời điểm mà trang được tạo. Nút "[Đánh dấu tuần tra]" xuất hiện, cùng với "Phiên bản mới → (khác)" ở trên cùng. Những sửa đổi giờ có thể được tuần tra theo cách mà đề mục trên đã hướng dẫn.

Những lưu ý khác

Ẩn sửa đổi tuần tra: Ở trang Thay đổi gần đây sẽ có lựa chọn ẩn những sửa đổi tuần tra để lọc ra những sửa đổi chưa được tuần tra. Lệnh nằm ở trong hộp "Tùy chọn thay đổi gần đây" ở phía trên cùng.

Sửa đổi của thành viên tuần tra: Những sửa đổi của thành viên có quyền tuần tra được tự động đánh dấu tuần tra.

Làm thế nào để kích hoạt: Tính năng này có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa trên bất kì wiki nào theo yêu cầu, nhưng đó được vô hiệu hóa mặc định. Dù vậy, bảo quản viên và hành chính viên nội dung vẫn có thể đánh dấu tuần tra cho những trang mới trong trang Đặc biệt:Trang mới.

Nhật trình: Nhật trình tuần tra sẽ hiển thị tất cả những sửa đổi đã được tuần tra.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.