Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Trung tâm Cộng đồng tại http://community.fandom.com/vi là nơi mọi biên tập viên có thể cập nhật tin tức về Fandom, tìm kiếm trợ giúp và giao lưu với các người dùng từ nhiều cộng đồng khác. Đây là cộng đồng trung tâm dành cho người dùng Fandom ngôn ngữ Việt, và là một thành phần của hệ thống wiki với website chính tại địa chỉ http://www.fandom.com.

Wiki-wordmark.png


Những trang hữu ích tại Trung tâm:

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement