FANDOM


Trang thảo luận là nơi để biên tập viên giao tiếp tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt là về các bài viết và cải thiện wiki. Tất cả các trang đều gắn với một trang thảo luận. Chỉ cần nhấn vào liên kết "Thảo luận" ở trên đầu của mỗi trang là có thể tìm được.

Thảo luận Thành viên

Những thành viên đã đăng ký đều có một trang thảo luận cá nhân của riêng mình nơi mà mọi người có thể tương tác với nhau bằng cách để lại tin nhắn tại đó.

Trang thảo luận cá nhân có tên không gian là "Thảo luận thành viên:<tên thành viên>", có thể được tìm thấy bởi cách tương tự, nhấn vào liên kết "Thảo luận thành viên" nằm ở đỉnh của trang cá nhân. Nếu một thành viên nào đó để lại tin nhắn cho bạn, bạn sẽ được thông báo có tin nhắn mới và nhấn vào thông điệp hoặc bạn có mở tab cá nhân phía trên cùng bên phải của màn hình sẽ giúp bạn đến trang thảo luận của mình dù bạn ở bất cứ wiki nào trên Fandom.

Cũng có các trang thảo luận về những thành viên chưa đăng kí, nhưng những trang đó có lẽ không hữu dụng cho lắm. Bởi vì nó liên kết đến 1 trang thảo luận của 1 địa chỉ IP và địa chỉ IP rất dễ thay đổi giữa mỗi lần truy cập nên tin nhắn có lẽ không chuyển đến đúng người. Địa chỉ IP có thể cho người khác xác định người dùng vô danh này ở đâu nhưng có lẽ không hiệu quả trong giao tiếp, vì thế đó là 1 trong những lí do cần đăng kí tài khoản.

Sử dụng trang thảo luận

Các ý kiến trong trang thảo luận có thể được tìm thấy trên Google và các công cụ tìm kiếm khác và phát hành dưới giấy phép tài liệu tự do GFD}, vì vậy nên giữ điều đó trong ý nghĩ trước viết bất cứ gì. Điều đó có nghĩa là những gì bạn viết có thể được xem bởi mọi người, vì thế những gì bạn thảo luận là công khai.

Bạn có thể tạo một đề mục mới trong trang thảo luận nào đó, chỉ cần nhấn vào nút "Tạo đề mục mới" (hoặc "Add a topic" hoặc "+") ở đầu trang chứ không cần phải sửa đổi nguyên cả trang. Bạn sẽ được một ô trống để ghi tiêu đề và một trang để ghi ý kiến của bạn, xem thử những gì bạn viết rồi lưu lại. Ý kiến của bạn sẽ được lưu lại và đăng ở bên dưới của trang (sau các thảo luận cũ hơn).

Tạo đề mục

Đề mục mới được tạo ra để phân biệt các dòng ý kiến là cần thiết

  • ==Đề mục lớn cấp 2==
  • ===Đề mục con cấp 3===
  • ====Đề mục cấp 4====
  • =====Đề mục cấp nhỏ nhất=====

Nếu bạn đã điền vào ô trống tiêu đề sau khi nhấn nút "Tạo đề mục mới" thì không cần tạo ==Đề mục chính== vì nó đã tự động tạo đề mục chính cho tiêu đề của bạn.

Trường hợp blog

Thảo luận ở blog là một trường hợp khác dành cho Wiki này. Khi đó các ý kiến được đăng lên dưới dạng "Bình luận" ("Comments").

Đơn giản để cho ý kiến thảo luận về blog, chỉ di chuyển xuống dưới trang, có những ô trống, bạn điền ý kiến của mình vào đó, xem sơ qua rồi nhấn lưu, ý kiến mới nhất sẽ được hiển thị ở trên cùng của mục bình luận. Có thể sửa đổi nó nếu bạn cảm thấy chưa hài lòng. Những thành viên khác có thể đáp lại ý kiến của bạn, nhớ theo dõi.

Gợi ý cần thiết

  • Nhớ để lại chữ kí của bạn ở cuối ý kiến của mình bằng 4 dấu ngã "~~~~", nó sẽ hiển thị tên của bạn và ngày tháng.
  • Để lại thảo luận mới ngay bên dưới cùng (để dễ theo dõi hơn)
  • Giữ ý kiến của bạn lịch sự và thân thiện, luôn tốt nhất khi thảo luận trong một không khí hòa bình, ngay cả khi là vấn đề nóng có sự tranh luận.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.