FANDOM


Trang mô tả ảnh

Một trang mô tả ảnh

Mỗi ảnh được tải lên có một trang mô tả ảnh đi kèm, cung cấp thông tin về nguồn, giấy phép và chi tiết kỹ thuật của ảnh đó. (Các tập tin khác như âm thanh, đoạn phim cũng có trang này và có thể được gọi chung là trang mô tả tập tin.)

Các thành phần của trang

Trang mô tả gồm bốn phần:

 1. bản thân hình ảnh, hoặc một liên kết đến tập tin không phải hình ảnh
  • Trang mô tả hiển thị ảnh với kích thước đầy đủ, hoặc kích thước được thu nhỏ với các liên kết đến phiên bản đầy đủ được ghi là "Độ phân giải tối đa".
 2. phần mô tả của ảnh/âm thanh mà bạn có thể thêm hoặc sửa đổi bằng cách sửa đổi trang hình ảnh
 3. "Lịch sử ảnh" hoặc "Lịch sử tập tin": xem Trợ giúp:Lịch sử trang
 4. "Liên kết hình ảnh" hoặc "Liên kết tập tin": danh sách các trang mà ảnh được nhúng, hoặc các trang liên kết đến ảnh
  • không liệt kê các liên kết đến trang mô tả ảnh
  • đối với ảnh được dùng trong bản mẫu, chỉ liệt kê bản mẫu, không liệt kê các trang mà bản mẫu được nhúng (để xem các trang đó, truy cập Đặc biệt:Liên kết đến đây và nhập tên bản mẫu).

Cách sửa đổi trang?

Trang hình ảnh có lịch sử sửa đổi riêng, nhìn chung là lịch sử sửa đổi của phần nội dung của trang. Không nên nhầm lẫn với lịch sử tải ảnh lên.

Phần xem trước trang sửa đổi của trang hình ảnh chỉ hiển thị phần có thể sửa đổi, không hiển thị hình ảnh, lịch sử ảnh hay liên kết hình ảnh.

Bản thân tập tin hình ảnh không thể được sửa đổi mà chỉ có thể tải lên tập tin ảnh mới.

Những thông tin nên đặt trên trang

Ở phần mô tả của trang, bạn có thể viết văn bản. Ban đầu, phần mô tả tự động chứa tóm tắt được cung cấp bởi người dùng tải ảnh lên lần đầu.

Phần mô tả của ảnh

Ví dụ: "Đây là ảnh chụp một đài sen". Câu mô tả đó rất hữu ích cho những người dùng không được quyền truy xuất trực tiếp hình ảnh.

Bạn cũng có thể thêm tỷ lệ của hình ảnh theo độ phân giải.

Thông tin tác giả và nguồn

Luôn cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt về người tạo cũng như nơi bạn lấy hình ảnh (ví dụ, một trang web, quét từ cuốn sách, hoặc tự bạn chụp).

Nếu ảnh được cấp phép theo giấy phép CC-BY (hoặc những giấy phép tương tự), thì ảnh phải được ghi công chủ sở hữu bản quyền (thường là người chụp). Nếu không, ảnh của bạn sẽ vi phạm điều khoản về giấy phép, và vi phạm bản quyền.

Ngay cả khi ảnh được lấy từ một nguồn công cộng hoặc thuộc giấy phép không cần ghi công, vui lòng cung cấp thông tin nguồn để dễ xác minh.

Thông tin giấy phép

Vui lòng kèm theo thẻ quyền cho hình ảnh, bằng cách gõ tên bản mẫu (như {{Sử dụng hợp lý}}) bằng tay hoặc chọn từ danh mục giấy phép nếu có trên wiki của bạn.

Nếu có thể, cung cấp liên kết đến tài liệu về điều khoản giấy phép (ví dụ trang "Điều khoản sử dụng" hoặc "Giới thiệu" của trang web mà bạn lấy ảnh).

Phân loại hình ảnh

Bằng cách thêm thể loại cho trang hình ảnh, chúng có thể xuất hiện trên cùng thể loại với bài viết, nhưng được hiển thị riêng rẽ: trên trang thể loại, chúng không được tính trong bộ đếm số bài viết của thể loại, và được hiển thị trong một mục riêng với ảnh thumbnail nhỏ và tên cho mỗi ảnh; xem Trợ giúp:Thể loại.

Một thể loại có thể trộn giữa bài viết và hình ảnh, hoặc bạn có thể tạo một thể loại riêng cho hình ảnh. Một thể loại hình ảnh thường là thể loại con của một thể loại lớn trong cùng chủ đề, hay thể loại con của một thể loại hình ảnh rộng hơn.

Để phân loại ảnh ngay khi tải lên, bạn có thể thêm thể loại vào phần tóm tắt.

Bảo vệ hình ảnh

Bảo vệ trang hình ảnh cũng sẽ tự động bảo vệ hình ảnh đó.

Liên kết đến trang hình ảnh

Để liên kết đến trang mô tả ảnh mà không hiển thị ảnh đó lên, chèn dấu hai chấm lên trước liên kết, ví dụ: [[:Tập tin:Âm thanh.ogg]] hoặc [[:Tập tin:Hình ảnh.jpg]]. Dấu hai chấm ngăn hình ảnh không nhúng vào bài viết, và thay vào đó chỉ tạo một liên kết.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.