Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Trung tâm Cộng đồng

Công thức toán được hiển thị trên bài viết bằng cách sử dụng thẻ <math>.

Về vấn đề kỹ thuật, MediaWiki (chương trình nền tảng mà các wiki Fandom hoạt động) sử dụng một tập con của AMS-LaTeX đánh dấu, một siêu tổ hợp LaTeX được đánh dấu sẽ cho ra kết quả siêu hợp TeX đánh dấu, dùng cho các công thức toán học.

Từng bước

 • Bạn cần phải chuyển sang chế độ soạn thảo mã nguồn trên bài viết.
 • Sử dụng định dạng: <math> công thức toán </math>
 • Ví dụ, '3 x 2 = 6' sẽ được hiển thị bằng mã <math>{3 ~ \times ~ 2 ~ = ~ 6}</math>, sẽ cho ra
hoặc <math>A=\frac{e^x}{\sqrt{2\pi}}\int_1^\infty\frac{ln(sinx)}{cos^2x}dx</math>, sẽ cho ra

Chú ý

 • Những công thức lớn có thể dài hơn chiều rộng hiển thị tối đa của trang, cho nên hãy cân nhắc việc xuống dòng khi có thể.
  • Giải pháp thường là đặt công thức trong một khung div với mã "overflow-x:scroll", và hộp cuộn xuất hiện, ví dụ:
<div style="overflow-x:scroll;">
<math> công thức toán học để đây </math>
</div>
 • Công thức trong dòng thường có sự sắp xếp theo chiều dọc kém tương đối so với phần còn lại của văn bản. Điều đó được mô tả trên Wikipedia.
 • Nếu trường hợp wiki bạn không có nền màu trắng, công thức có lẽ sẽ không hiển thị như mong muốn trừ khi bạn đặt nó vào một khung bảng với nền trắng, ví dụ:
{| style="background-color: white;"
| <math> ... </math>
|}

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement