FANDOM


Tiêu đề trang thiết đặt một phần của thẻ <title> (tiêu đề) xuất hiện trên kết quả công cụ tìm kiến và trong tab của trang trình duyệt. Mặc định cho trang MediaWiki:Pagetitle là {{SITENAME}} (tên trang web) của cộng đồng và không thể được sửa đổi.

Thẻ tiêu đề là dòng tuyên bố trên đầu tài liệu HTML giúp các công cụ tìm kiếm hiểu được chủ đề của trang web. Nói ngắn gọn, tính chính xác của tiêu đề có vai trò rất quan trọng cho cả trải nghiệm của người dùng và sự thành công của SEO (Search Engine Optimization - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), vì vậy mỗi trang cần có một tiêu đề duy nhất.

Ở Fandom, tiêu đề trang là [Tiêu đề bài viết] | [Tên trang web] | Fandom powered by Wikia. Ví dụ tiêu đề trang về Candace Flynn trên cộng đồng Phineas and Ferb sẽ là Candace Flynn | Wikia Phineas and Ferb tiếng Việt | Fandom powered by Wikia. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là trang chính, sẽ chỉ gồm [Tên trang web] | Fandom powered by Wikia.

Trang kế tiếp

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.