Một ví dụ về trang danh sách Đặc biệt:Theo dõi

Theo dõi trang là một cách để theo kịp những cập nhật của các trang bạn quan tâm trên Fandom. Chúng được đặt tại Danh sách theo dõi.

Hướng dẫn từng bước

Vị trí của nút "Theo dõi" trên thanh công cụ
 • Bạn có thể chọn "Theo dõi" một trang bằng cách đơn giản là nhấp vào chữ Theo dõi trên thanh công cụ ở dưới cùng của trang. Khi bạn đã theo dõi trang thành công, chữ đó sẽ chuyển thành "Ngừng theo dõi".
 • Bạn có thể nhận thông báo qua email bằng cách thay đổi tùy chọn cá nhân.
  Tùy chọn email.PNG
 • Trong một số tình huống, bạn có thể sẽ tự động theo dõi trang, như sau khi đăng một tin lên Tường tin nhắn của ai đó. Bạn có thể quản lý việc tự động theo dõi trang trong tùy chọn cá nhân của mình.
 • Bạn có thể xem những trang đã theo dõi trên một wiki bằng cách truy cập Đặc biệt:Theo dõi tại wiki đó. Bạn cũng có thể xem tại Đặc biệt:Danh sách theo dõi, trang này có một số tính năng nâng cao hơn để quản lý những trang này.
 • Để ngừng theo dõi trang, chỉ cần nhấp liên kết "Ngừng theo dõi" trên thanh công cụ ở dưới cùng của trang.
 • Bạn có thể cho phép hiển thị hộp "Trang tôi theo dõi" trên trang người dùng của bạn để cho người khác biết bạn quan trâm những trang nào trên wiki (chỉ những gồm trang bài viết). Nếu bạn muốn không hiển thị những trang bạn đang theo dõi, bạn có thể tắt chức năng này trong tùy chọn cá nhân (dưới phần Tùy chọn hiển thị nâng cao).

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.