Advertisement

Trợ giúp:Thay thế bản mẫu

Thay thế bản mẫu là một phương pháp khác để nhúng thông tin có chứa trong một bản mẫu, thực hiện bằng cách đặt chữ subst: giữa các dấu ngoặc bản mẫu và trước tên bản mẫu, ví dụ như sau:

{{subst:Tênbảnmẫu}}

Phương pháp này hoạt động thế nào?

Thông thường, khi một bản mẫu có tên {{abcxyz}} được chèn vào trang, nó sẽ hiển thị bản mẫu đó dựa theo những gì được thiết kế ở trang [[Bản mẫu:Abcxyz]]. Tuy nhiên, khi bạn sửa đổi trang, bạn vẫn sẽ thấy {{abcxyz}} trong chế độ mã nguồn, thay vì nội dung đầy đủ của bản mẫu.

Tuy nhiên, nếu bạn thay thế một bản mẫu, chữ {{abcxyz}} sẽ thực sự được thay bằng nội dung của bản mẫu tại trang [[Bản mẫu:Abcxyz]]. Nếu bạn sửa đổi trang lần nữa sau khi đã lưu, bạn sẽ không còn thấy chữ {{abcxyz}} trong chế độ mã nguồn.

Tại sao nên sử dụng cách này?

Lý do phổ biến nhất là để áp dụng cho các bản mẫu chào mừng, vì các loại bản mẫu này có thể thay đổi nhiều lần, và sẽ rất là kì cục nếu trang thảo luận của một ai đó bị thay đổi sau một thời gian dài kể từ khi họ nhìn thấy thông báo chào mừng này. Hơn nữa, việc hiện một văn bản rõ ràng sẽ tạo ấn tượng tốt hơn là hiện chữ {{chào mừng}}.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.