FANDOM


Thaydoiganday

Ảnh chụp danh sách trong "Thay đổi gần đây".

Thay đổi gần đây tương tự với trang Hoạt động wiki; cả hai đều theo dõi những đóng góp trên wiki. Tuy nhiên, Thay đổi gần đây ghi lại tất cả các hoạt động - là một trang chuyên nghiệp để liệt kê mọi hoạt động trên wiki.

Thay đổi gần đây là một cách để giám sát wiki. Trang này còn rất có ích trong việc tìm những sửa đổi, tải lên hình ảnh hoặc xóa đi của bạn. Đó là cách dễ nhất để xem những gì xảy ra trên từng wiki bạn đến. Mỗi khi có một sửa đổi, nó được liệt kê trên trang cùng với thành viên sửa đổi, thời gian sửa đổi và liên kết đến sửa đổi đó. Trang Thay đổi gần đây có thể thấy tại Đặc biệt:Thay đổi gần đây

Cách đọc một nhật trình

Ví dụ cho một sửa đổi:

N 22:26 Tên trang (khác | sử)..(+68)..Tên thành viên (tường | đóng góp) (Sửa đổi thử)

liên kết 'khác' và 'sử'.

 • khác - đưa bạn đến trang so sánh sự khác biệt giữa phiên bản mới nhất với phiên bản sửa đổi lần cuối.
 • sử - đưa bạn đến trang lịch sử, nơi bạn có thể so sánh các phiên bản cũ trên trang.

N, m, b hoặc không có chữ cái nào cả.

 • Những chữ này nằm ở phía trước tên trang.
  • N để báo hiệu rằng một trang vừa được tạo.
  • m báo hiệu rằng biên tập viên đã coi đó là sửa đổi nhỏ
  • b nghĩa là trang được sửa đổi bởi bot

Tên trang

 • Tên trang được liệt kê và liên kết đến phiên bản mới nhất của trang (tương tự với hình ảnh và tập tin).

Thời điểm

 • Thời điểm sửa đổi được tạo ra xuất hiện phía trước tên trang, và hiển thị theo vùng thời gian bạn đã chọn trong tùy chọn

Con số được tô màu

 • Con số âm hoặc dương đứng phía sau trang cho thấy sửa đổi mới đã thêm vào hoặc bớt đi nội dung so với sửa đổi cũ, và cho bạn biết sâu hơn về trang đã thay đổi được bao nhiêu.
 • Số liệu này có thể rất hữu ích trong việc phát hiện những thay đổi lớn, hoặc những sửa đổi phá hoại làm trống trang.

Dòng chữ in nghiêng bên trong hai dấu ngoặc tròn

 • Dòng chữ in nghiêng bên trong hai dấu ngoặc tròn đó là tóm lược sửa đổi: một lời ghi nhỏ giải thích cách ai đó sửa đổi một trang. Ví dụ, nếu bạn muốn dọn dẹp một trang, bạn có thể ghi tóm lược sửa đổi là dọn dẹp.
 • Vì tùy thuộc vào mỗi người muốn để lại tóm lược sửa đổi hay không, không phải tất cả sửa đổi trong thay đổi gần đây đều có tóm lược.

Tùy chọn thay đổi gần đây

Tđoptions

Những liên kết ở phía trên của trang thay đổi gần đây.

Dòng đầu tiên cho bạn những liên kết, để bạn có thể tùy chỉnh độ dài của trang Thay đổi gần đây, và bạn có thể xem nhiều sửa đổi hơn theo thời gian. (chỉ có thể chỉnh độ dài theo một giới hạn - bạn không thể quay lại mãi mãi)

Dòng thứ hai cho phép bạn ẩn hoặc hiện những sửa đổi như "nhỏ", "bot", "vô danh", "thành viên" hoặc của chính bạn. Những liên kết này rất hữu dụng cho các biên tập viên dùng Thay đổi gần đây cho nhiều công việc khác nhau.

Thanh kéo xuống dùng để xem những thay đổi gần đây trong một không gian tên nhất định, như 'Tập tin' hoặc 'Bản mẫu'.

Liên kết "ẩn sửa đổi nhóm" sẽ hiện và ẩn trang Thay đổi gần đây nâng cao, được miêu tả ở phần phía dưới.

Lưu ý: Hộp liên kết này có thể rút ngắn và mở ra bằng cách nhấn vào dòng chữ "Tùy chọn thay đổi gần đây".

Thay đổi gần đây nâng cao

Mặc định, ta có "thay đổi gần đây nâng cao/theo nhóm". Tùy chọn này nằm ở mục "Hiển thị" trên trang Đặc biệt:Tùy chọn, được ghi là "Sử dụng Thay đổi gần đây nâng cao".

Nó nhóm lại những sửa đổi trong một ngày, theo vùng thời gian trong tùy chọn của bạn. Mỗi ngày, nó nhóm những sửa đổi trong cùng một bài viết, và hiển thị mỗi nhóm theo trình tự gần nhất ở phía trước.

Tính năng này rất hữu dụng khi có nhiều sửa đổi xảy ra trên một trang, và trang đó sẽ được liệt kê chỉ bằng một dòng, với tất cả những thay đổi được nhóm lại với nhau.

Thay đổi gần đây tiêu chuẩn

Nếu bạn tắt thay đổi gần đây nâng cao trong tùy chọn của bạn, Thay đổi gần đây sẽ hiển thị tất cả các sửa đổi sắp xếp theo thứ tự. Đây là một cách hữu ích trong việc nhìn hoạt động của wiki một cách tổng thể.

Xem thêm

Bước tiếp theo

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.