FANDOM


Thanh công cụ là thanh nằm ở dưới cùng của màn hình, nó theo bạn xuyên suốt khi bạn kéo thanh cuộn trên trang, chuyển từ trang này sang trang khác, hoặc cộng đồng này sang cộng đồng khác.

Khi bạn đã đăng nhập, thanh công cụ cho phép bạn đặt một số công cụ thường được sử dụng như Sửa đổi, Đổi tên, Lịch sử, và Xóa v.v... ngay trên đó, để bất kì khi nào bạn muốn dùng, chỉ cần một cú nhấp chuột. Các công cụ chỉ hiển thị tùy theo trang mà bạn đang truy cập (ví dụ như "Xóa" sẽ không hiển thị ở trang Hoạt động Wiki).

Hướng dẫn từng bước

 • Thanh công cụ có thể thấy ở dưới cùng của màn hình và sẽ theo bạn đến bất kì đâu. Bạn có thể ẩn nó đi bằng cách nhấp vào mũi tên ở góc bên phải.
 • Thanh công cụ có thể tùy chỉnh dễ dàng. Nhấp vào "Tùy chỉnh" sẽ hiện một hộp thoại với trường tìm kiếm "Tìm công cụ" ở trên, và danh sách cách công cụ ở bên dưới.
Toolbar customize dialog
 • Bạn có thể tìm kiếm công cụ để tiến hành chọn công cụ. Chỉ cần gõ tên một trang mà bạn muốn sử dụng và nhấp chọn trong danh sách xổ xuống, sau đó nó sẽ được thêm vào Danh sách công cụ..
 • Bạn cũng có thể chọn "Công cụ phổ biến" để xem các công cụ nào được dùng phổ biến, hoặc chọn "danh sách các công cụ sửa đổi nâng cao" ở góc phải trên để xem danh sách tất cả các công cụ.
 • Mỗi công cụ được thêm vào danh sách của bạn để có thể được thay đổi hoặc gỡ bỏ. Khi bạn rê chuột lên tên một công cụ, bạn sẽ thấy các biểu tượng: viết chì (đổi tên công cụ), thùng rác (gỡ bỏ công cụ) và mũi tên (di chuyển công cụ lên hoặc xuống).
 • Nhấp Lưu để lưu các thay đổi của bạn.
 • Liên kết "Thiết lập mặc định" sẽ đưa thanh công cụ của bạn về mặc định của hệ thống.
 • Nếu số công cụ bạn thêm vượt kích thước không gian cho phép, danh mục "nhiều hơn" sẽ xuất hiện và nhóm tất cả các công cụ nằm ngoài danh mục "Công cụ" vào đây.

Danh mục Công cụ

 • Bạn có thể thêm công cụ vào danh mục này thông qua hộp thoại tùy chỉnh.
 • Mặc định, "Lịch sử" và "Các liên kết đến đây" sẽ nằm trong danh mục này.
 • Thư mục Công cụ là thành phần duy nhất không thể đổi tên, di chuyển hay xóa khỏi thanh công cụ. Tuy nhiên nếu bạn xóa tất cả công cụ trong này, nó sẽ không xuất hiện trên thanh công cụ nữa, nhưng vẫn có thể thay đổi trong tùy chỉnh.

Các công cụ có thể thêm vào thanh công cụ

Xem danh sách tất cả các công cụ

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.