FANDOM


QuickStatsvi

Một mẫu Thống kê nhanh ví dụ

Thống kê nhanh là một công cụ bên trong Bảng điều khiển bảo quản viên hiển thị số lượng lượt xem, sửa đổi và hình ảnh tải lên trên wiki được cập nhật trong vòng 7 ngày gần nhất.

Xem thống kê

Thống kê nhanh nằm bên trong Bảng điều khiển bảo quản viên và có thể được truy cập bởi tất cả bảo quản viên trên wiki. Bảng điều khiển bảo quản viên có thể được tìm thấy bằng cách nhấp lên liên kết 'Bảo quản viên' trên thanh công cụ tại phía dưới cùng của màn hình.

Sau đó, bạn có thể tìm thấy bảng Thống kê nhanh ở phía góc bên phải của trang. Nhấp vào "Xem thêm các số liệu thống kê" sẽ dẫn bạn đến trang Đặc biệt:Bảng nội vụ chứa nhiều số liệu thống kê hữu ích trên cộng đồng của bạn.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.