Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Trung tâm Cộng đồng
Trang này được dựa trên Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh. Xin vui lòng tham khảo trang đó cho các thẻ quyền hình ảnh bổ sung mà bạn có thể muốn sử dụng trên wiki của bạn.

Tất cả các hình ảnh trên Fandom phải tự do để sử dụng theo một giấy phép thích hợp hoặc sử dụng theo Sử Dụng Hợp Lý. Trang này sẽ giúp bạn tìm ra thẻ để sử dụng, và làm thế nào để gắn thẻ hình ảnh của bạn. Hầu hết các hình ảnh mà bạn tìm thấy trên web hoặc trong tìm kiếm hình ảnh của Google không phải là miễn phí để sử dụng, ngay cả khi bạn không nhìn thấy bất cứ thông tin bản quyền đi kèm! Nếu bạn không biết người đã tạo ra một hình ảnh và giấy phép nó phát hành, bạn không thể sử dụng nó.

Xin gắn thẻ hình ảnh trên trang mô tả hình ảnh (cho ví dụ này là trang mô tả cho Ví dụ.jpg) với một trong các thẻ dưới đây để chúng ta có thể theo dõi tình trạng của chúng.

Cố gắng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt:

 • Khi đánh dấu một hình ảnh là một trong các thể loại ít cụ thể (chẳng hạn như CopyrightedFreeUse), cố gắng xác định nơi giấy phép thực tế hay các tình trạng được phép khác.
 • Nếu bạn gắn thẻ cho một hình ảnh mà yêu cầu ghi công, xin vui lòng xác định người cần được ghi công! Lưu ý GFDL đòi hỏi sự ghi công.
 • Nếu nhiều thể loại áp dụng cho một hình ảnh, thêm tất cả những gì áp dụng.

Mỗi thẻ được đặt trên một dòng riêng của mình.

Tùy chọn gắn thẻ

Lưu ý rằng một số trong những ví dụ dưới đây có thể đã tồn tại trên wiki của bạn.

Phạm vi công cộng

Khi gắn thẻ PD, hãy xác định lý do tại sao hình ảnh là PD. Đã có tác giả đã phát hành nó vào PD? Là hình ảnh cũ, đủ để được PD? Có PD vì nó được tạo ra bởi một chính phủ cụ thể? Có PD vì một thành viên của Fandom tạo ra nó và tải lên nó như PD? Nếu bạn sẽ sử dụng rất nhiều hình ảnh PD trên wiki của bạn, bạn có thể muốn mở rộng các thẻ và có thông tin cụ thể hơn đi kèm bên trong chúng.

 • {{PD}}. Phạm vi công cộng (Public domain). Ví dụ, khi tác giả đã đưa công trình của mình vào phạm vi công cộng hoặc tác giả đã qua đời 70 năm trước (trước-1935).

Giấy phép tự do

Cụ thể càng tốt chừng nào về phiên bản của giấy phép hình ảnh được sử dụng theo. Bạn có thể muốn để làm cho các mẫu cụ thể hơn cho wiki của bạn sau này.

 • {{GFDL}} - Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GNU Free Documentation License)
 • {{Tự do khác}} - Bất kỳ giấy phép miễn phí như giấy phép Giấy phép Công cộng GNU hoặc Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự
 • {{Được phép}} - khi các chủ sở hữu của hình ảnh đã cho phép nó được sử dụng tự do.
 • {{Từ Wikimedia}} - Đối với các hình ảnh lấy từ Wikimedia. Hãy nhớ thêm thông tin về giấy phép cụ thể.
 • {{Bản thân}} - cho hình ảnh mà bạn đã tự tạo ra bởi chính bạn, và phát hành theo một giấy phép miễn phí. Hãy nhớ rằng, một thẻ giấy phép cụ thể thì tốt hơn nhiều.

Sử dụng hợp lí

Xem Wikipedia cho lựa chọn rộng hơn về các thẻ sử dụng hợp lý, đặc biệt là nếu bạn đang tải lên nhiều biểu tượng hoặc bao gồm nhiều album.

 • {{Sử dụng hợp lý}} - cho một hình ảnh có bản quyền mà tranh luận để được sử dụng hợp lý (fair use).

Chưa biết

Nếu bạn chưa biết tình trạng bản quyền, đừng tải lên các hình ảnh! Giấy phép Creative Commons không tự do cũng không được phép. Điều này bao gồm hình ảnh đó không cho phép sử dụng thương mại hoặc các sản phẩm phát sinh (giấy phép NC và ND), kể từ khi chúng không tự do. Mẫu + giấy phép cũng không tự do.

Wikipedia có một loạt các thẻ giải thích lý do tại sao một hình ảnh là không thích hợp. Đối với Fandom với các thủ tục xóa phức tạp, bạn có thể muốn xem xét thêm thẻ như cho thời gian của cuộc thảo luận về việc xóa bỏ. Đối với wiki khác, bạn có thể tìm thấy nó thích hợp hơn để xóa các hình ảnh, hoặc gắn thẻ đặc biệt với một tiêu bản {{xóa}}.

Ví dụ về các thẻ như vậy trên Wikipedia bao gồm {{thiếu giấy phép}}, {{không biết}}, và {{vi phạm bản quyền}}.

Wikia, bạn có thể muốn gắn hình ảnh với {{thiếu giấy phép}} cho đến khi vấn đề cấp phép được giải quyết.

Cơ sở

 1. Những gì "sử dụng hợp lý" trong một quốc gia có thể không phải là "sử dụng hợp lý" ở một quốc gia khác; điều này cho phép những người sáng tạo các tác phẩm phát sinh ở những nước khác để trích xuất hình ảnh không hợp pháp trong đất nước của họ.
 2. Khó khăn hơn để tạo ra các hình ảnh đoan chính hơn là so với văn bản hợp lệ, do đó, sự cám dỗ để phá vỡ bản quyền là rất lớn, vì vậy chúng tôi muốn được một chút cảnh giác hơn. Vì lý do này, những chính sách bổ sung của Fandom sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề hình ảnh, đặc biệt là đối với các bản in.
 3. Điều thứ hai, thật dễ dàng để viết lại những văn bản có bản quyền, nhưng khó hơn (mặc dù có thể) để làm việc đó đối với hình ảnh.
 4. Thật tốt có luyện tập để trích dẫn nguồn của chúng tôi, nơi chúng tôi đã (hợp pháp) sao chép hình ảnh từ các nơi khác. Nếu chúng ta cung cấp cho danh sách tác giả, chúng ta sẽ có nhiều khả năng để có được sự cho phép hơn (và một số giấy phép yêu cầu liệt kê tác giả trong bất kỳ trường hợp).
 5. Trường hợp thành viên Fandom đã tự tạo ra những hình ảnh, họ nên có một chút của danh vọng! Đặt một số văn bản vào trang mô tả hình ảnh mà họ đã tự tạo ra, và cấp giấy phép theo GFDL, là một cách tốt để làm điều ấy.

Tạo thẻ mới hoặc tiểu mục

Thể loại

Advertisement