FANDOM


Trang này mô tả cách sử dụng và tùy chỉnh thư viện ảnh, khung trình chiếu, thanh trượt thông qua mã wiki.

Xem Trợ giúp:Thư viện ảnh, Khung trình chiếu và Thanh trượt để biết các thông tin cơ bản. Xin lưu ý rằng các đoạn phim cũng được hỗ trợ cho thư viện ảnh và khung trình chiếu nếu tính năng thư viện ảnh mới không được kích hoạt.

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh là bộ sưu tập các ảnh thumbnail hiển thị thành từng ô.

Ví dụ cơ bản

Đây là đoạn mã ví dụ cơ bản để tạo thư viện ảnh:

<gallery>
Ảnh 1.png
Ảnh 2.png
Ảnh 3.png
</gallery>

Ví dụ phức tạp

Đoạn mã sau sẽ cho một thư viện ảnh phức tạp hơn:

<gallery navigation="true">
Ảnh 1.png
Ảnh 2.png|Chú thích ảnh.
Ảnh 3.png|'''[[Trợ giúp:Mã wiki|Mã wiki]]''' có thể dùng để chú thích.
Ảnh 4.png|link=Help:Nội dung|Ảnh này được liên kết tới trang [[Trợ giúp:Mục lục]].
</gallery>

Ở ví dụ trên:

 • Ô đầu tiên chỉ có ảnh.
 • Ở ô thứ hai, ảnh đi kèm với chú thích.
 • Ở ô thứ ba, ảnh đi kèm với chú thích có mã wiki.
 • Ở ô thứ tư, ảnh đi kèm với chú thích có liên kết tới trang wiki.

Khung trình chiếu

Khung trình chiếu là một mô-đun ảnh cho phép hiển thị một ảnh một lần và sau đó sẽ tự động chuyển sang các ảnh tiếp theo.

Ví dụ cơ bản

Dưới đây là đoạn mã cơ bản:

<gallery type="slideshow">
Example1.png
Example2.png
Example3.png
</gallery>

Ví dụ phức tạp

Dưới đây là đoạn mã phức tạp hơn:

<gallery type="slideshow" navigation="true">
Example1.png
Example2.png|Chú thích ảnh
Example3.png|'''[[Trợ giúp:Mã wiki|Mã wiki]]''' có thể dùng để chú thích.
Example4.png|Clicking photo takes you to [[Help:Contents]].|link=Help:Contents|linktext=Help:Contents
</gallery>

Ở ví dụ trên:

 • Khung đầu chỉ chứa ảnh.
 • Ở khung thứ hai, ảnh đi kèm với chú thích.
 • Ở khung thứ ba, ảnh đi kèm với chú thích có mã wiki.
 • Ở khung thứ tư, ảnh đi kèm với chú thích có liên kết tới trang wiki.

Thanh trượt

Thanh trượt là một mô-đun ảnh to hết chiều rộng của trang và tự động trượt qua lại giữa các ảnh (tối đa 4 ảnh).

Mẹo: Để đạt kết quả tốt nhất, nên sử dụng ảnh có kích thước đúng 670 x 360px.

Ví dụ cơ bản

Sau đây là đoạn mã thanh trượt cơ bản:

<gallery type="slider">
Example1.png
Example2.png
Example3.png
</gallery>

Ví dụ phức tạp

Sau đây là đoạn mã sẽ cho ra một thanh trượt phức tạp hơn:

<gallery type="slider">
Example1.png
Example2.png|Ví dụ 2
Example3.png|Ví dụ 3|linktext=Các trang tuyệt vời
Example4.png|Ví dụ 4|link=Trợ giúp:Mục lục|linktext=Các trang trợ giúp
</gallery>

Ở ví dụ trên:

 • Ô đầu chỉ chứa ảnh
 • Ô thứ hai chứa ảnh kèm theo tiêu đề.
 • Ô thứ ba chứa ảnh kèm theo tiêu đề và phụ đề.
 • Ô thứ tư chứa ảnh được liên kết tới trang và kèm theo tiêu đề và phụ đề.

Mã wiki và các tùy chọn

Thư viện ảnh

Kiểu Tùy chọn mã wiki Cài đặt mặc định
Tùy chọn về bố cục
Kích thước ảnh (tối đa) widths=[số pixel] 200px
Số cột columns=[số cột] hoặc perrow=[số cột] Phù hợp với trang*
* Nếu số cột không được khai báo, số lượng ảnh hiển thị trên từng hàng sẽ được tự động cân chỉnh ứng với kích thước cửa sổ trình duyệt.
Vị trí position=[left (trái)/center (giữa)/right (phải)] Trái
Khoảng cách giữa các ảnh spacing=[small (nhỏ)/medium (vừa)/large (to)] Vừa
Phương ảnh and cắt ảnh orientation=[none (không có)/landscape (phong cảnh)/portrait (chân dung)/square (vuông)] Không có
Tùy chọn về chú thích
Vị trí captionposition=[within (trong ảnh)/below (dưới ảnh)] Dưới ảnh
Canh lề captionalign=[left (trái)/center (giữa)/right (phải)] Trái
Màu captiontextcolor=[Mã màu hex] Theo màu chữ trong bài viết
Tùy chọn về viền ảnh
Độ dày bordersize=[none (không có)/small (nhỏ)/medium (vừa)/large (to)] Nhỏ
Màu bordercolor=[Mã màu hex] Theo màu làm nổi của liên kết
Khác
Ẩn nút "Thêm hình ảnh" hideaddbutton=true Không ẩn
Chú thích thư viện ảnh caption=[Văn bản hiển thị] Không chú thích
Các hình ảnh
Các ảnh được tách ra theo hàng.
Chú thích là tùy chọn. Các dấu ngoặc vuông chỉ dùng để chèn liên kết trong chú thích.
Liên kết là tùy chọn, dùng link= để chèn

Khung trình chiếu

Kiểu Tùy chọn mã wiki Cài đặt mặc định
Tùy chọn về bố cục
Kích thước ảnh (tối đa) widths=[số pixel] 300px
Cắt ảnh crop=[true] Không cắt
Hiển thị tải lên gần đây showrecentuploads=[true] Không
Vị trí position=[left (trái)/center (giữa)/right (phải)] Phải
Khác
Ẩn nút "Thêm hình ảnh" hideaddbutton=true Không ẩn
Chú thích cho khung trình chiếu caption=[Văn bản hiển thị] Không có
Các hình ảnh
Các ảnh được tách ra theo hàng.
Chú thích là tùy chọn. Các dấu ngoặc vuông chỉ dùng để chèn liên kết trong chú thích.
Liên kết là tùy chọn, dùng link= để chèn

Thanh trượt

Kiểu Tùy chọn mã wiki Cài đặc mặc định
Tùy chọn về bố cục
Phương thanh trượt orientation=[left (trái)/right (phải)] Trái
Các hình ảnh
Các ảnh được tách ra theo hàng.
Tiêu đề là tùy chọn.
Liên kết là tùy chọn, dùng link= để chèn.
Phụ đề là tùy chọn, dùng linktext= đề chèn.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.