Advertisement

Trợ giúp:Thơ

Tính năng mở rộng này được kích hoạt mặc định trên Fandom.

Tính năng mở rộng thơ cho phép người dùng dễ dàng thêm vào bài viết những bài thơ hoặc những tài liệu tương tự khác chỉ bằng cách đơn giản là thêm nội dung chen giữa hai thẻ <poem></poem> thay vì thêm thẻ <br> vào mỗi cuối dòng hoặc thêm dấu : ngay trước mỗi đầu dòng. Phần mở rộng này bảo toàn các liên kết wiki, chữ đậm, vân vân... nếu chúng có trong bài thơ, cũng như sự thụt vô đầu dòng ở mỗi hàng.

Ví dụ

Văn bản nhập Kết quả
<poem>
Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
[[wikipedia:vi:Thanh minh|Thanh minh]] trong
tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.
Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
</poem>

Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.
Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

Phong cách

Văn bản của bài thơ được bọc trong một khung, mặc định không có phong cách, nhưng sẵn sàng hiển thị bất kỳ kiểu hoặc tùy chọn nào được thiết đặt đến bài thơ.

<poem style="border: 1px dashed #2f6fab; background-color: #eeeeee; color: #000; padding: 1em;">

Khi áp dụng mã trên, sẽ cho ra kết quả:

Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn.
Đoái trông theo đã cách ngăn,
Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh.
Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?

Lựa chọn "tích hợp"

Thông thường, bộ phân tích cú pháp sẽ hiển thị mỗi bài thơ trong một đoạn văn. Đôi khi điều này không được mong muốn; việc sử dụng tùy chọn tích hợp (<poem compact>) để ngăn các dòng mới trong bài thơ, để cho phép những bài thơ gần nhau kết hợp với nhau.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.