FANDOM


Thông báo thư điện tử cho phép bạn nhận được một email thông báo khi có nhấn lần sửa đổi mới nhất trên trang mà bạn đang theo dõi.

Tôi kích hoạt nhận thông báo thư điện tử như thế nào?

Để sử dụng tính nhận nhận thông báo từ email, bạn hãy nhập địa chỉ email trong tùy chọn tài khoản của bạn, xác nhận địa chỉ email và cho phép áp dụng tùy chỉnh mà bạn mong muốn.

Tôi có thể nhận bao nhiêu thư điện tử?

Tùy thuộc vào các mục tùy chọn mà bạn đã chọn, thông báo thư điện tử có thể có cả hai tính năng: thông báo cộng đồng và cập nhật nội dung.

Thông báo cộng đồng

Nếu bạn chọn "Gửi thư điện tử cho tôi khi trang thảo luận của tôi thay đổi", bạn sẽ nhận được email khi các thành viên khác có gắng liên lạc với bạn. Điều này cũng có thể được áp dụng đối với tường tin nhắn trong thay đổi tùy chọn liên quan. Bạn có thể chọn để có thể nhận email khi một thông điệp được đăng tải trên tường hay diễn đàn của một chủ đề mà bạn theo dõi (cể cá chủ đề tin nhắn trên tường của bạn). Bạn cúng có thể chỉ nhận một tin nhắn cho một tiêu đề kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn, do đó, bạn không thể nhận thông báo khi có bài viết mới.

Email sẽ thông báo về hồi âm trong thảo luận bài viết được theo dõi và gửi lại trong 24 giờ cho đến khi người nhận truy cập vào bài viết.

Cập nhật nội dung

Nếu bạn chọn "Gửi thư điện tử cho tôi khi một trang tôi theo dõi được thay đổi", sau đó số lượng thư gửi cho bạn tùy thuộc vào số trang mà bạn theo dõi cùng như mọi hoạt động của các biên tập viên khác trên trang mà bạn theo dõi.

Bạn sẽ được một thư điện tử đơn khi một trang bạn đang theo dõi được sửa đổi. Bạn chỉ nhận được thông báo cho mỗi trang một lần, thậm chí với bất kì thay đổi được tạo ra giữa các lần truy cập (tức là sau khi truy cập, bạn chỉ nhận được email trong lần chỉnh sửa bời thành viên khác). Bạn sẽ không nhận được tin nhắn thông báo cho lần sửa đổi bởi chính mình. Bạn có thể chọn bạn có muốn được thông báo về mọi thay đổi hoặc chỉ một số người mà không đánh dấu sửa đổi nhỏ.

Thư điện tử sẽ thông báo liên kết đến trang đó và liên kết so sánh giữa phiên bản lần cuối của bạn và phiên bản hiện tại.

Tôi ngừng nhận thông báo thư điện tử như thế nào?

Để hủy tất cả email nhận thông báo, nhấn tùy chọn cuối cùng trong tùy chọn email của bạn: Vô hiệu hoá tất cả thư điện tử từ Wikia (ghi đè lên tất cả các tùy chọn khác). Sau khi bạn chọn mục này rồi lưu lại, tất cả email sẽ không còn nhận được thông báo từ wiki nữa.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.