FANDOM


(Thêm thể loại)
Dòng 60: Dòng 60:
   
 
{{Help and feedback section}}
 
{{Help and feedback section}}
  +
[[Thể_loại:Trợ giúp]]
  +
[[Thể_loại:Chính sách]]
  +
[[Thể_loại:Bản quyền]]
  +
 
[[en:Help:DMCA takedown notice]]
 
[[en:Help:DMCA takedown notice]]
[[ja:Help:DMCA・テイクダウン・ノーティス]]
 
 
[[es:Ayuda:Aviso de Retirada (DMCA)]]
 
[[es:Ayuda:Aviso de Retirada (DMCA)]]
  +
[[ja:ヘルプ:DMCA・テイクダウン・ノーティス]]
 
[[pt:Ajuda:Nota de retirada DMCA]]
 
[[pt:Ajuda:Nota de retirada DMCA]]
  +
[[uk:Довідка:Повідомлення про порушення авторських прав DMCA]]
 
[[zh:Help:DMCA删除请求通知]]
 
[[zh:Help:DMCA删除请求通知]]
[[Thể_loại:Trợ giúp]]
 
[[Thể_loại:Chính sách]]
 
[[Thể_loại:Bản quyền]]
 

Phiên bản lúc 11:35, ngày 22 tháng 9 năm 2018

FANDOM (công ty mẹ: Wikia, Inc.) là một mạng lưới khổng lồ gồm nhiều người hâm mộ và các cộng đồng wiki, dựa trên việc biên tập thông tin về các chủ đề mà họ yêu thích. Trong hầu hết các trường hợp, các phương tiện mà người dùng của chúng tôi tải lên hầu hết có nguồn nội dung gốc từ chủ đề trực tiếp. Đôi khi, một wiki có thể chứa nội dung không trực tiếp được tạo ra bởi chính người dùng. Để nội dung này tuân thủ Điều khoản sử dụng của chúng tôi, loại phương tiện này không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Điều đó thường có nghĩa là tài liệu không nguyên gốc duy nhất được cho phép trên FANDOM được sử dụng với sự cho phép, theo giấy phép Creative Commons (hoặc tương tự), thuộc phạm vi công cộng hoặc đang được sử dụng theo cách có khả năng đủ điều kiện sử dụng hợp lý theo luật của Hoa Kỳ.

Nếu tài liệu đang được sử dụng mà không được phép hoặc theo cách bị cho là vi phạm quyền của chủ sở hữu bản quyền, Wikia, Inc. tuân theo quy định về thông báo gỡ xuống của Đạo luật Bản quyền số Thiên niên kỷ (Digital Millennium Copyright Act - DMCA).

DMCA là gì?

Đạo luật Bản quyền số Thiên niên kỷ (DMCA) là luật liên bang của Hoa Kỳ được thiết kế để giải quyết các mối quan ngại về bản quyền trong môi trường internet. Trong số các điều khoản khác, DMCA thiết lập hệ thống cho chủ sở hữu bản quyền để báo cáo vi phạm trực tiếp cho nền tảng lưu trữ mà vi phạm xuất hiện. Nếu chủ nhà hoặc Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nhận được Thông báo gỡ xuống DMCA hợp lệ và họ hành động để xóa nội dung vi phạm, họ đủ điều kiện pháp lý an toàn bảo vệ họ khỏi trách nhiệm đối với hành động vi phạm của người dùng.

Xin lưu ý rằng Wikia, Inc. không đại diện cung cấp tư cách pháp lý. Nếu bạn có thắc mắc, bạn nên nói chuyện với luật sư.

Tiến trình DMCA

Gửi thông báo gỡ xuống DMCA

Nếu bạn cho rằng nội dung có bản quyền của mình đang được sử dụng trên FANDOM theo cách vi phạm quyền của bạn, bạn có thể gửi thông báo gỡ xuống DMCA. Thông báo gỡ xuống yêu cầu thông tin sau từ bạn hoặc đại diện được chỉ định của bạn:

 1. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 2. Chữ ký vật thể hoặc điện tử của bạn (tùy thuộc vào phương thức gửi của bạn);
 3. Thông tin về và/hoặc (các) liên kết đến tác phẩm có bản quyền của bạn bị cáo buộc vi phạm;
 4. Một (các) liên kết đến tác phẩm bị cáo buộc vi phạm trên FANDOM;
 5. Một tuyên bố nói rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu bị cáo buộc là vi phạm không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
 6. Một tuyên bố rằng thông tin chứa trong thông báo là chính xác;
 7. Một tuyên bố mà bạn thề, theo hình phạt khai man, rằng bạn là chủ bản quyền hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt chủ bản quyền.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng biểu mẫu yêu cầu DMCA của chúng tôi để gửi thông báo gỡ xuống. Điều này sẽ cho phép bạn điền thông tin của bạn và gửi ngay đến Wikia, Inc.

Nếu bạn đang gửi thư điện tử trực tiếp thông báo, bạn có thể gửi thông báo đó tới copyright@wikia.com. Nếu bạn gửi một bản sao thư vật thể, vui lòng gửi thông báo tới:

Attn: Copyright Agent
Wikia, Inc.
360 Third Street
Suite 750
San Francisco, CA 94107

Thông tin bạn cung cấp trong thông báo gỡ xuống sẽ được chia sẻ với các bên khác, bao gồm cả bảo quản viên của wiki, người dùng đã tải lên nội dung bị cáo buộc là vi phạm, và cơ sở dữ liệu Lumen.

Khi nhận được thông báo gỡ xuống hợp lệ với tất cả các yếu tố cần thiết, Wikia, Inc. sẽ xóa nội dung bị cáo buộc là vi phạm. Wiki có nội dung đã bị xóa sẽ được thông báo, thông qua chỉnh sửa và/hoặc xóa tóm tắt (nếu có) tại sao nội dung đã bị xóa. Bản tóm tắt cũng sẽ bao gồm một liên kết đến trang này, thông báo cho họ quyền của họ để gửi thông báo phản đối.

Chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được chỉ định của họ chịu trách nhiệm gửi thông báo gỡ xuống đầy đủ và đầy đủ. Wikia, Inc. không thể giúp bạn với quy trình này, vì vậy bạn nên nói chuyện với luật sư nếu bạn có thắc mắc hoặc cần trợ giúp để nộp đơn thông báo. Thông báo không đầy đủ và/hoặc không hợp lệ sẽ không được chấp nhận.

Nếu một tài khoản người dùng cụ thể tải lên nội dung tích lũy ba (3) thông báo gỡ xuống theo DMCA riêng biệt, Wikia, Inc. có quyền vô hiệu hóa tài khoản theo quyết định của chúng tôi theo chính sách vi phạm lặp lại của chúng tôi. Thông báo gỡ xuống mà nội dung đã được khôi phục theo phản hồi thông báo chống khiếu nại thành công không được tính là cảnh cáo vì mục đích của chính sách vi phạm lặp lại.

Gửi thông báo kháng nghị

Nếu wiki tin rằng họ có quyền sử dụng nội dung đã xóa hoặc thông báo gỡ xuống được gửi do nhầm lẫn, họ có thể gửi thông báo phản đối.

Thông báo phản đối hợp lệ và đầy đủ của bạn hoặc từ đại lý được chỉ định của bạn phải có các yếu tố bắt buộc sau:

 1. Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn;
 2. Chữ ký vật thể hoặc điện tử của bạn (tùy thuộc vào phương thức gửi của bạn);
 3. Tuyên bố: "Tôi chịu trách nhiệm pháp lý nếu khai man, tôi thực sự tin rằng nội dung đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai".
 4. Tuyên bố: "Tôi đồng ý để được phục vụ một vụ kiện trong thẩm quyền của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ địa phương của tôi (hoặc bất kỳ Tòa án Liên bang Hoa Kỳ thích hợp nào, nếu tôi ở ngoài Hoa Kỳ)."
 5. Tuyên bố: "Tôi đồng ý chấp nhận dịch vụ của quá trình từ chủ sở hữu bản quyền và/hoặc đại diện của họ đã gửi thông báo gỡ xuống".

Thông báo phản đối hợp lệ và đầy đủ, với các yếu tố bắt buộc được liệt kê ở trên, có thể được gửi tới địa chỉ gửi thư của copyright@wikia.com hoặc Wikia, Inc.

Attn: Copyright Agent
Wikia, Inc.
360 Third Street
Suite 750
San Francisco, CA 94107

Khi nhận được thông báo phản đối, Wikia, Inc. sẽ thông báo cho chủ sở hữu bản quyền thông báo phản đối. Chủ sở hữu bản quyền sau đó sẽ có hai tuần để khởi kiện. Nếu sau hai (2) tuần, Wikia, Inc. đã không nhận được thông báo rằng đơn kiện đã được đệ trình, Wikia, Inc. sẽ khôi phục lại nội dung đã bị xóa.

Wikia, Inc. không thể cung cấp tư vấn pháp lý cho thông báo phản đối. Vì Wikia, Inc. chỉ đơn thuần là nền tảng cho phương tiện, nó được bảo vệ bởi các điều khoản an toàn của DMCA. Việc gửi thông báo chống khiếu nại có thể dẫn đến tranh tụng trực tiếp với chủ sở hữu bản quyền và nếu bạn cố ý trình bày tài liệu trong thông báo chống khiếu nại, bạn có thể phải chịu thêm trách nhiệm pháp lý. Do khả năng xảy ra vụ kiện, bạn nên hiểu đầy đủ các rủi ro trước khi gửi thông báo phản đối.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.