Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Vì những lý do bảo mật và an ninh, không phải thông điệp MediaWiki nào cũng có thể được sửa đổi. Để đảm bảo môi trường giao diện an toàn cho những người đọc truy cập Fandom, Fandom vận hành hoạt động kiểm tra an ninh lâu dài cho mọi tính năng - có nghĩa là tất cả các thông điệp sẽ được xem trước trước khi chúng được mở khóa để sửa đổi.

Bên dưới đây là danh sách các trang MediaWWiki hiện tại có thể sửa đổi và danh sách này sẽ được mở rộng qua thời gian. Nếu có thông điệp nào bạn cảm thấy cần được chỉnh sửa như một sự ưu tiên hoặc cần sửa đổi một thông điệp cần thiết, xin vui lòng liên hệ nhân viên Fandom.

CSS

 • Common.css
 • Fandomdesktop.css
 • Các trang kết thúc bằng '.css'

JS

All community-wide JS pages are covered by Help:JavaScript review process (and are listed on Special:JSPages once created).

Personal JS is limited to:

 • User:<username>/global.js
 • User:<username>/common.js
 • User:<username>/fandomdesktop.js


Thông điệp khác

 • Custom-*
  • Tiền tố này cho phép tạo nên thông điệp tùy chọn.
 • Anonnotice
 • Blog-empty-user-blog
 • Blockedtext
 • Categoryblacklist
 • Communitypage-policy-module-link-page-name
 • Communitypage-subheader-welcome
 • Communitypage-tasks-header-welcome
 • Community-to-do-list
 • Conversiontable/*
  • Tiền tố này cho phép tạo nên thông điệp tùy chọn.
 • Copyrightwarning
 • Createpage-with-video
 • Deletereason-dropdown
 • Description
 • Editnotice-*
  • Tiền tố này cho phép tạo nên thông điệp tùy chọn.
 • Editor-template-list
 • Edittools
 • Edittools-upload
 • Filedelete-reason-dropdown
 • Gadget-*
  • Tiền tố này cho phép tạo nên thông điệp tùy chọn.
 • Gadgets-*
  • Tiền tố này cho phép tạo nên thông điệp tùy chọn.
 • ImportJS
 • Ipboptions
 • Ipbreason-dropdown
 • Licenses
 • Mainpage
 • Moveddeleted-notice
 • Newarticletext
 • Noarticletext
 • Pageimages-blacklist
 • Pageimages-denylist
 • Photosblacklist
 • ProfileTags
 • Protect-dropdown
 • Recentchangestext
 • Scribunto-doc-page-does-not-exist
 • Sitenotice
 • Sitenotice_id
 • Smw_allows_pattern
 • Tag-*
  • Tiền tố này cho phép tạo nên thông điệp tùy chọn.
 • Talkpageheader
 • Talkpagetext
 • Titleblacklist
 • TitleBlacklist
 • Uploadtext
 • Userrights-groups-help
 • Wiki-description-site-meta
 • Wiki-navigation

Advertisement