FANDOM


Thông điệp cộng đồng là tính năng cho phép bảo quản viên làm nổi bật những điểm quan trọng để cộng đồng được biết, ví dụ như tổ chức dự án, thông báo các trang mới, hoặc làm nổi bật một cuộc thảo luận đang diễn ra.

Hướng dẫn từng bước

Thông điệp cộng đồng 1

Một ví dụ cho thông điệp cộng đồng

Thông điệp cộng đồng 2

Thông báo cập nhật của thông điệp cộng đồng

Thông điệp cộng đồng được đặt tại trang Hoạt động wiki và có thể được sửa đổi bởi bảo quản viên.

Nếu bạn là bảo quản viên, bạn có thể thay đổi thông điệp bằng cách chọn "Sửa đổi thông điệp". Bạn sẽ được đưa đến trang MediaWiki:Community-corner, tại đây, bạn có thể chỉnh sửa nội dung và thêm thông tin tùy ý. Sau khi lưu sửa đổi, những thay đổi của bạn sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Những người dùng đang hoạt động trên cộng đồng trong vòng 24 giờ sau khi thông điệp được thay đổi sẽ nhận được thông báo về thay đổi, tương tự như thông báo của tường tin nhắn. Thông báo sẽ tự động mất sau 24 giờ, nếu người dùng không tắt.

Những thay đổi nhỏ cho thông điệp sẽ không hiện thông báo.

Nếu bạn muốn thay đổi chính những tin nhắn thông báo (có thể để phù hợp hơn với chủ đề của cộng đồng), bạn có thể sửa đổi MediaWiki:Communitymessages-notice-msg.

Chúng tôi khuyên các bảo quản viên không nên thêm quá nhiều vào thông điệp, bởi thông điệp càng đơn giản thì càng dễ hiểu.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.