Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Đây là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom.

Tab view cung cấp cho bạn một phương thức dễ dàng để hiển thị các bài viết trên cùng một trang bằng cách sử dụng các thẻ. Đây có thể là một cách tổ chức trang hữu dụng và thu hút.

Xem Tabber để biết thêm về phần mở rộng khác tương tự nhưng không yêu cầu trang.

Hướng dẫn từng bước

  • Đầu tiên, bạn cần tạo một trang cho mỗi thẻ mà bạn muốn hiển thị. Các trang này cũng có thể là trang đã tồn tại trên wiki của bạn. Ở ví dụ sau, tôi đã tạo sẫn ba trang cho bài viết này, chúng sẽ được sử dụng cho các thẻ:
<tabview>
TRANG1|TÊN HIỂN THỊ TRÊN THẺ
TRANG2|TÊN HIỂN THỊ TRÊN THẺ
TRANG3|TÊN HIỂN THỊ TRÊN THẺ
</tabview>

Ví dụ:

<tabview>
Help:Tabview/Ví dụ 1|Thẻ 1
Help:Tabview/Ví dụ 2|Thẻ 2
Help:Tabview/Ví dụ 3|Thẻ 3
</tabview>

Và kết quả sẽ cho ta các thẻ:


Tùy chỉnh

Ngoài tiêu đề, còn có 2 biến khác bạn có thể thay đổi cho các thẻ của mình là: Cache và Preset.

<tabview>
TÊNTRANG|TIÊUĐỀ|CACHE|PRESET
</tabview>

Vô hiệu hóa bộ nhớ đệm (cache)

Nếu một trang hiển thị thông tin được cập nhật thường xuyên, có thể bạn phải bắt thẻ kiểm tra nội dung mới mỗi lần tải trang. Bạn có thể thực hiện như sau:

<tabview>
Help:Tabview/Ví dụ 1|Thẻ 1|false
Help:Tabview/Ví dụ 2|Thẻ 2
Help:Tabview/Ví dụ 3|Thẻ 3
</tabview>

Mở sẵn một thẻ

Biến cuối cùng thiết lập cho thẻ nào sẽ được mở khi tải trang. Mặc định là mọi thẻ đều được đóng nhưng bạn có thể chọn một thẻ mở bằng cách thực hiện như sau:

<tabview>
Help:Tabview/Ví dụ 1|Thẻ 1
Help:Tabview/Ví dụ 2|Thẻ 2||true
Help:Tabview/Ví dụ 3|Thẻ 3
</tabview>

Và bạn sẽ được:


Thông số

Các thông số duy nhất có trong tabview là "title" và "id". Bạn không thể thay đổi mỗi thẻ tabview trong trang. Hiện tại, thao tác này phải được thực hiện thông qua CSS. Các thông số là:

<tabview title="..." id="...">

Tạo kiểu cách

Khi bạn đã đặt id cho tabview, bạn có thể thay đổi mỗi thẻ. Ví dụ với id = Example:

ul.tabs > [data-tab="flytabs_Example0"] {
	/* thay đổi kiểu cho thẻ đầu tiên */
}
ul.tabs > [data-tab="flytabs_Example1"] {
	/* thay đổi kiểu cho thẻ thứ 2 */
}
ul.tabs > [data-tab="flytabs_Example2"] {
	/* thay đổi kiểu cho thẻ thứ 3 */
}

Vấn đề

Trên nền thiết bị di động

Xin ghi nhớ rằng Tabview sẽ không hoạt động khi xem trên các thiết bị di động. Ngôn ngữ HTML được phát sinh bởi PHP của phần mở rộng chỉ đơn thuần là tạo ra một danh sách các liên kết được bọc trong phần tử div. Mọi thứ khác đều được xử lí bởi javascript. Điều này dẫn đến việc trang sẽ trở về hiển thị các liên kết dạng gốc nếu javascript của Tabview không thể tải.

Tuy nhiên, các liên kết được sinh ra từ mã PHP không thể chuyển hướng người dùng đến trang wiki thực sự. Thay vào đó, chúng sẽ liên kết trực tiếp đến các trang đã render. Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng đến khi bạn xét việc trang giao diện mobile của Fandom không tải JS của Tabview. Thực vậy, các trang giao diện mobile không hề tải bất kì javascript nào mà hầu hết các phần mở rộng đều phụ thuộc. Do đó, những người dùng chuyển vào các liên kết như đã nêu sẽ được chuyển đến trang chỉ chứa nội dung của bài viết.

Xem/Chỉnh sửa nội dung thẻ

Tabview chưa hỗ trợ cách xem/chỉnh sửa nội dung của trang gốc. Vấn đề này có thể rắc rối đối với một vài người dùng chưa có kinh nghiệm khi họ muốn chỉnh sửa nội dung trong một thẻ. Do thẻ thực chất là một thành phần liên kết nên người dùng có thể nhấp chuột phải và chọn mở để chuyển đến liên kết. Nhưng như đã nêu trên, thao tác này sẽ chỉ đưa người dùng đến trang đã render.

Cũng có một giải pháp (hay chính xác hơn là hack) để khắc phục vấn đề này nhưng không được hỗ trợ bởi Fandom. Đây là một ví dụ.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement