FANDOM


Tabber

Một tabber được dùng để hiển thị nhân vật

Đây là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom.

Tabber là phần mở rộng cho phép bạn thêm nhiều thẻ vào một mục nội dung, giúp chuyển giữa các nội dung với nhau mà không phải tải trang lại.

Hướng dẫn từng bước

 • Mở một bài viết và chuyển sang chế độ soạn thảo bằng nguồn (Source mode).
 • Chép và dán đoạn mã sau vào trang soạn thảo:
<tabber>
Thẻ 1 = Nội dung trong thẻ.
|-|Thẻ 2 = Nội dung trong thẻ.
|-|Thẻ 3 = Nội dung trong thẻ.
</tabber>
 • Nhấp chọn "Xem trước" (Preview) và bạn sẽ được kết quả sau:

Nội dung trong thẻ.

Nội dung trong thẻ.

Nội dung trong thẻ.

 • Chọn "Trở lại" hoặc ấn phím Esc để tiếp tục soạn thảo.
 • Chỉnh sửa các thẻ bằng cách thay đổi tiêu đề và nội dung trong thẻ cho phù hợp.

Lưu ý: Tiêu đề của thẻ luôn kết thúc bằng dấu "=" và giữa các thẻ phải có dấu "|-|" để tách các thẻ.

Thông tin thêm

 • Trong một thẻ của tabber có thể chứa một hay nhiều tabber khác (các tabber lồng nhau) bằng cú pháp tabber tag. Ví dụ:

Nội dung thẻ 1.1.

Nội dung thẻ 1.2

Nội dung thẻ 2.1.1.

Nội dung thẻ 2.1.2.

Nội dung trong thẻ.

 • Bạn có thể sử dụng các mã wiki bên trong các thẻ như Bản mẫu hay hình ảnh v.v...
 • Tabber không thể dùng trong Tabview.
 • Mặc định, các tiêu đề h2, h3 bị vô hiệu hóa trong Tabber. Bạn có thể kích hoạt lại bằng cách thêm đoạn mã sau vào trang CSS (MediaWiki:Wikia.css, MediaWiki:Common.css hoặc [[MediaWiki:Monobook.css).
.tabberlive .tabbertab h2, .tabberlive .tabbertab h3 { 
display:block !important; 
}

Thiết kế riêng

Bạn có thể thay đổi thiết kế của Tabber cho wiki của mình thông qua CSS:

.tabberlive {
	/* lớp bọc toàn tabber */
}
.tabberlive > .tabbertab:not(.tabbertabhide) {
	/* nội dung của thẻ được chọn */
}
.tabberlive > .tabbernav > li > a {
	/* các thẻ của tabber */
}
.tabberlive > .tabbernav > li > a:hover {
	/* các thẻ khi chuột rê qua */
}
.tabberlive > .tabbernav > li > a:active {
	/* các thẻ khi được nhấp chọn */
}
.tabberlive > .tabbernav > li.tabberactive > a {
	/* thẻ được chọn */
}
.tabberlive > .tabbernav > li.tabberactive > a:hover {
	/* thẻ được chọn khi chuột rê qua */
}

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.