FANDOM


Chức năng tẩy là một hành động thủ công tiện dụng để tẩy bộ nhớ cache máy chủ của trang. Lệnh này buộc phần mềm wiki phải xây dựng lại toàn bộ trang, làm mới (refresh) lại trang.

Ví dụ: một số trang thường sử dụng các bản mẫu và những sửa đối với những bản mẫu này có thể không phải lúc nào cũng cập nhật ngay trên các bài viết. Nếu bạn không thể thấy các thay đổi đúng đáng ra phải có, việc tẩy có thể giúp bạn. Bạn cũng nên làm mới lại bộ nhớ cache trình duyệt vì nó cũng có thể giúp bạn.

Làm sao để tẩy?

Chú ý: tẩy thường rất nhanh, nhưng có thể phải mất vài phút nếu máy chủ gặp tình trạng bận rộn.
Purgeexample

Ví dụ URL thực hiện lệnh tẩy.

Trên bất cứ trang bài viết Fandom nào:

  1. Ở cuối dòng của địa chỉ URL hãy thêm vào mã ?action=purge
  2. Nhấp truy cập địa chỉ đó và trang sẽ được làm mới trong vài giây

Lưu ý nếu địa chỉ URL kèm theo #anchor, hãy dời bỏ chúng trước khi thêm vào lệnh tẩy.

Hoặc theo cách khác, bạn có thể tạo nút lệnh tẩy kèm theo trong menu lựa chọn ở nút sửa đổi của mỗi trang bài viết bằng cách thay đổi javascript của wiki.

PurgeButton

Nút tẩy từ hộp menu sửa đổi

Đã có sẵn một đoạn mã tiện lợi lại Thư viện Mã nguồn mở Fandom có thể giúp bạn thêm Nút Tẩy (Refresh) đến với các trang của bạn.
Nhấp vào Hiển thị đồng hồ (DisplayClock) cũng có thể giúp bạn tẩy mới trang, tiết kiệm thời gian cho việc thêm vào địa chỉ URL.
Bạn cũng có thể sử dụng MassNullEdit để tẩy mới tự động danh sách các trang tùy ý.

Nó hoạt động như thế nào?

Khi một thay đổi được thực hiện trên một trang, phần mềm MediaWiki lưu sự thay đổi đó vào cơ sở dữ liệu chính. Lần tiếp theo khi người dùng không đăng nhập xem trang, một bản sao của trang đó được tạo ra cho "bộ nhớ cache máy chủ" trên tập hợp các máy chủ thứ cấp. Cho đến khi trang được thay đổi lại, tất cả người dùng không đăng nhập cố gắng xem trang đó sẽ được hiển thị cùng một bản sao từ bộ nhớ cache của máy chủ. Nhờ đó, người dùng đọc trang nhưng không chỉnh sửa trang và không tạo sự thay đổi trên máy chủ cơ sở dữ liệu chính và vẫn thấy phiên bản mới nhất của trang.

Thông thường, khi thay đổi được thực hiện, trang sẽ được đánh dấu và phần mềm sẽ tạo một bản sao mới của trang cho bộ nhớ cache của máy chủ. Tuy nhiên, khi một thay đổi được thực hiện cho một trang con hoặc bản mẫu, thay vì trang bài viết chính bao gồm nó, trang bài viết sẽ không được đánh dấu và một bản sao mới không được tạo ra ngay lập tức cho bộ nhớ cache. Do đó bất kỳ ai xem trang bài viết cũng có thể thấy một trang được lưu trong bộ nhớ cache bao gồm các phiên bản cũ của trang con hoặc bản mẫu.

Lệnh tẩy buộc bộ nhớ cache của máy chủ xóa phiên bản cũ của trang. Lần tiếp theo khi trang được xem, trang sẽ được tái tạo lại từ đầu, bao gồm các phiên bản mới nhất của tất cả các trang con và các bản mẫu kèm theo bên trong trang và một bản sao mới sẽ được tạo cho bộ nhớ cache của máy chủ.

Lưu ý rằng hành động này có thể mất vài phút trong vài trường hợp bận bịu. Bởi nó làm cho các máy chủ làm việc nhiều hơn, cho nên vui lòng tránh lạm dụng lệnh tẩy.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.