Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Đây là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom.

Trang tải lên nhiều tập tin

Tải lên nhiều tập tin cho phép biên tập viên tải lên nhiều ảnh cùng lúc - số lượng lên đến 10 ảnh đối với thành viên thường và 20 ảnh đối với bảo quản viên.

Cách sử dụng?

Truy cập trang Đặc biệt:Tải lên nhiều tệp trên cộng đồng của bạn. Nhấp tìm kiếm tập tin trên máy tính và điền thông tin tóm lược và giấy phép. Tóm lược và giấy phép sẽ giống nhau đối với toàn bộ các tập tin được tải lên cùng lúc. Tập tin có thể được thay thế, nhưng bạn sẽ nhận cảnh báo tương tự lúc tải lên từng ảnh.

Mặc định, các tập tin sẽ được tải lên với tên giống với tên trên máy tính của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi nếu muốn.

Giới hạn

Khi sử dụng Tải lên nhiều tập tin, kích thước tối đa sẽ là tổng kích thước của tất cả tập tin gộp lại, thay vì kích thước của từng tập tin. Giới hạn hiện tại là 10 MB cho tổng số tập tin được tải lên cùng lúc. Do vậy, chức năng này chỉ hữu ích khi dùng để tải lên các tập tin kích thước nhỏ.

Bảo quản viên có thể thay đổi văn bản xuất hiện ở trên cùng của trang bằng cách sửa đổi thông điệp hệ thống MediaWiki:Uploadtext.

Ghi chú

  • Chức năng này đến từ phần mở rộng MultiUpload.

Xem thêm

Advertisement