FANDOM


Create a wiki slider

Bắt đầu một wiki dành riêng bạn

Tất cả mọi người đều có thể tạo ngay cho mình một wiki trên Fandom mọi thời điểm khi tạo một wiki bất kì. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phải làm gì và làm thế nào để đi về việc tạo ra một Fandom.

Tạo lập một wiki

Taowikia

Trước khi bắt đầu

Điều cần biết trước khi bắt đầu như sau:

 • Cần kế hoạch cho dự án cộng tác viên của bạn và nhớ là cần sự ý tưởng cho wiki để phát triển luôn tốt.
 • Kiểm tra xem nếu có một wiki đã tồn tại về chủ đề bạn muốn tạo bằng cách tìm kiếm wiki đó. Đó là điều tốt hơn để bạn tập trung làm việc trong một cộng đồng thay vì hai cái đã tồn tại và mọi thứ trở nên chia rẽ nhau.
 • Xem điều khoản sử dụng để biết chi tiết và điều cần làm và không cần làm đối với wiki của bạn.
 • Xem chính sách tạo lập của Fandom - Wiki đó phải có giấy phép tự do, công khai có thể sửa đổi, và không lạm dụng.

Tạo lập wiki của bạn

 1. Nhấn vào nút Tạo lập một wiki trên top trang kế bên logo của Fandom.
 2. Đặt một tên wiki của bạn - Để giúp người dùng tìm thấy wiki của bạn trong công cụ tìm kiếm, tốt nhất là sử dụng các từ khóa phổ biến nhất cho chủ đề của bạn. (Lưu ý: không sử dụng từ ngữ -pedia, hoặc Việt Nam.). Từ ngữ "Wiki" sẽ được thêm vào cuối cùng để biểu thị đó là Wiki gì, bởi vì điều này cũng rất quan trọng để giúp thứ hạng của bạn.
 3. Tặng một địa chỉ trang wiki của bạn. — Tương tự như tên,
  • Lưu ý: Tên miền đã có "vi.-" biểu thị cho ngôn ngữ tiếng Việt, không cần thiết phải thêm chữ "viet nam" hay "vn" trước tên miền của bạn.
  • Mẹo: Nếu tên địa chỉ wiki của bạn có dấu "-" do là tên dự án có dấu khoảng cách, bạn chỉ cần xóa dấu "-" trước địa chỉ của bạn. Nó dễ dàng tìm thấy hơn là có dấu "-".
 4. Điền chủ đề của wiki bạn. — Có thể điền dài hoặc ngắn, sẽ xuất hiện trên Trang Chính wiki của bạn.
 5. Chọn một thể loại phù hợp nhất với chủ đề của Fandom của bạn.
 6. Chọn một chủ đề — Có 4 mẫu thiết kế wiki của bạn, bạn có thể chọn hình nền cho wiki của bạn đẹp hơn. (bạn vẫn có thể bỏ qua bước này để tạo riêng cho cá nhân).
 7. Xin chúc mừng! Bây giờ bạn đã tạo ra một wiki!

Bạn có thể trang trí wiki những điều sau đây ngay bây giờ hoặc lúc sau:

 • Trang trí, màu sắc chủ đề: (liên kết, nút bấm, tiêu đề, của các loại màu)
 • Chọn một hình nền phù hợp cho wiki: xem Trợ giúp:Thiết kế chủ đề.
 • Đăng tải một logo: Đăng tải một logo giúp cho wiki của bạn phong phú so với logo chữ tự thiết kế.
 • Tạo một biểu tượng trên site: Xem Trợ giúp:Favicon để biết thêm.

Tất cả những điều có thể thay đổi sau này nếu bạn hoặc cộng đồng của bạn quyết định khi nó cần.

Hướng dẫn tiếp theo

Tạo Trang Chính

Tạo một Trang Chính giúp wiki hoan nghênh người mới dễ dàng hơn. Chính vì thế, trang này mọi người đều đó thể nhìn thấy bất kỳ khi truy cập wiki của bạn. Khi bạn lần đầu tiên tạo ra wiki của bạn sẽ có văn bản mặc định xuất hiện trên Trang Chính. Bạn có thể cải tiến nó lại cho đẹp hơn và phong cách hơn. Sau đây là những thứ cần làm cho Trang Chính của bạn:

 • Chào mừng (tên wiki của bạn): là mô tả bạn đã viết khi bạn mô tả chủ đề của Fandom của bạn.
 • Mô tả chủ đề của bạn: Ở đây bạn có thể viết một mô tả chi tiết hơn về những điều wiki đó muốn nói về điều gì.
 • Hoạt động gần đây: Toàn bộ hoạt động trên wiki của bạn xuất hiện ở đó.

Nâng cao

Trên wiki Trang Chính của bạn có thể thêm slider cho trang, thư viện ảnh, kèm theo hướng dẫn khác. Nó giúp người khác đọc nội dung trong đó.

Tạo một bài viết không gian Nội dung

Điều quan trọng nhất bạn có thể làm khi bạn bắt đầu một wiki là viết các trang trong bài viết. Điều này được gọi là "gieo hạt giống". Nó sẽ cung cấp cho người đọc và biên tập viên tiềm năng một ý tưởng về những gì để bắt đầu. Các bài viết không phải là dài hay hoàn hảo ngay từ đầu. Ghi đó là một wiki và những người khác có thể giúp xây dựng trên mà bạn cần bắt đầu.

Bạn có thể cần thêm nhiều bài viết trước khi mọi người bắt đầu tham gia. Không được nản lòng. Bạn nội dung nhiều hơn, càng sớm càng tốt. Công cụ tìm kiếm và biên tập viên tiềm năng sẽ tìm thấy trang web của bạn, và nhanh hơn dự án nhỏ của bạn sẽ bắt đầu phát triển.

Sử dụng Tiến bộ hoạt động của wiki bạn để có được những thành tựu đơn giản để có thể bắt đầu dễ dàng, không quá khó để hoàn thành.

Tạo hồ sơ và trang thành viên của bạn

Giữ một mắt trên wiki của bạn

Mời biên tập viên và lượt xem

Chào đón mọi người

Nâng cao khác

Đừng sợ khi có câu hỏi

Tạo lập cùng nhau

Xây dựng một cộng đồng là một nghệ thuật không phải là một khoa học!

Trợ giúp và phản hồi thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.