FANDOM


Phần mở rộng này có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bằng Đặc biệt:Tính năng wiki.
Đây là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom.

Tường tin nhắn là một công cụ giao tiếp cho phép bạn gửi tin nhắn công khai cho các người dùng khác.

Gửi tin nhắn

Để bắt đẩu một tin nhắn mới:

 • Bạn hãy chuyến đến trang hồ sơ của một thành viên mà bạn muốn gửi tin nhắn. Nhấp vào thẻ Tường tin nhắn
Thẻ tường tn
 • Nhập tiêu đề của tin nhắn, mục có dòng chữ "Tin nhắn này nói về vấn đề gì?".
 • Nhập nội dung tin nhắn vào phần bên dưới.
 • Sử dụng mã wiki hoặc chế độ mã nguồn để bạn có thể định dạng cho tin nhắn, thêm hình ảnh hoặc đoạn phim.
 • Sau khi hoàn tất, nhấn vào nút Gửi, nếu chưa chắc chắn, hãy nhấn nút Xem thử trước khi gửi.
Gửi tn

Để trả lời tin nhắn:

 • Nhấp vào "Viết trả lời" ở phía dưới cuối cuộc hội thoại.
 • Nhập nội dung của bạn vào trường đó.
 • Nhấn "Trả lời" sau khi hoàn tất.

Để trích dẫn một tin nhắn trước:

 • Huơ chuột trên tin nhắn bạn muốn trích dẫn, nút "Trích dẫn" sẽ hiện lên.
 • Chọn "Trích dẫn" vài tin nhắn đó sẽ được trích dẫn và chèn vào hộp trả lời của bạn. Sau đó bạn có thể nhập nội dung trả lời phía dưới tin nhắn được trích dẫn.

Xóa tin nhắn

Trên tường tin nhắn, người dùng có thể xóa bỏ hoặc khôi phục một tin nhắn đã được đăng. Bảo quản viên và điều phối viên cũng có thể thao tác tương tự đối với bất kì người dùng nào để ngăn ngừa phá hoại.

Để xóa một tin nhắn:

 • Di chuyển chuột trên tin nhắn cần xóa, sẽ có mục "Nhiều hơn".
 • Nhấn vào nút "Dời bỏ" trong danh mục xổ xuống.
 • Điền lý do tại sao lại dời bỏ tin nhắn đó.
 • Nếu bạn cần thêm hỗ trợ từ bảo quản viên, đánh dấu chọn "Thông báo cho một bảo quản viên".
 • Chọn "Dời bỏ".
Xóa tin nhắn

Xem lịch sử và khôi phục tin nhắn

Đóng hoặc xóa luồng (chỉ dành cho bảo quản viên)

Đóng luồng

Khi đóng luồng, công cụ này dành cho bảo quản viên với việc vẫn hiển thị tin nhắn, nhưng không cho gửi tin nhắn.

Di chuyển chuột đến tin nhắn đã loại bỏ, có nút nhiều hơn, nhấn vào và chọn "Đóng luồng này".

Điền lý do tại sao lại đóng luồng đó, có thể thông báo với bảo quản viên cùng quyền của mình biết.

Sau khi xóa, tin nhắn của bạn vẫn hiển thị tin nhắn, nhưng không cho gửi tin nhắn. Chỉ bảo quản viên mới có quyền thu hồi chức năng này.

Xóa luồng

Đây là công cụ mạnh mẽ hơn so với "dời bỏ", dành cho bảo quản viên, sau khi dời bỏ tin nhắn xong, bảo quản viên có thể thực hiện thao tác xóa vĩnh viễn tin nhắn.

Xóa tin nhắn 2

Di chuyển chuột đến tin nhắn đã loại bỏ, có nút nhiều hơn, nhấn vào và chọn "Xóa"

Xóa tin nhắn 3

Điền lý do tại sao lại xóa tin nhắn đó, có thể thông báo với bảo quản viên cùng quyền của mình biết.

Sau khi xóa, tin nhắn của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn và không ai có thể xem được, chỉ bảo quản viên mới có quyền xem tin nhắn/thu hồi chức năng này..

Kích hoạt chức năng của Wikia

Chức năng khác

Xem thêm

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.