FANDOM


Tường tin nhắn

Tường tin nhắn là một chức năng của Wikia.

Gửi tin nhắn

Để bắt đẩu một tin nhắn mới:

  • Bạn hãy chọn một thành viên để gửi tin nhắn. Nhấn vào tab Tường tin nhắn
Wall tab
  • Ghi tựa đề của tin nhắn, mục có dòng chữ "Tin nhắn này nói về vấn đề gì?".
  • Điền nội dung vào bên dưới, mục có dòng chữ "Gửi một tin nhắn mới đến tường của $1".
  • Sử dụng mã nguồn để bạn có thể thêm hình ảnh hoặc đoạn phim hay trang trí phong cách chữ hoặc ký tên.
  • Sau khi xong, nhấn vào nút Gửi, nếu chưa chắc chắn, hãy nhấn nút Xem thử trước khi gửi.
New messages

Xóa tin nhắn

Dời bỏ

Trên tường tin nhắn, bất cứ ai có thể xóa bỏ một tin nhắn để ngăn ngừa phá hoại, và khôi phục lại. Bạn có thể dùng đến công cụ xóa tin nhắn này.

Di chuyển mũi tên chuột của bạn đến tin nhắn cần xóa, sẽ có mục Nhiều hơn. Nhấn vào nút Dời bỏ.

Remove messages

Điền lý do tại sao lại dời bỏ tin nhắn đó, có thể "Thông báo cho một bảo quản viên" để báo cáo họ rằng là phá hoại.

Xóa tin nhắn

Tuy nhiên, các tin nhắn dời bỏ vẫn lưu trữ cho người đọc có thể đọc lại.

Xem lịch sử và khôi phục tin nhắn

Đóng hoặc xóa luồng (chỉ dành cho bảo quản viên)

Đóng luồng

Khi đóng luồng, công cụ này dành cho bảo quản viên với việc vẫn hiển thị tin nhắn, nhưng không cho gửi tin nhắn.

Di chuyển chuột đến tin nhắn đã loại bỏ, có nút nhiều hơn, nhấn vào và chọn "Đóng luồng này".

Điền lý do tại sao lại đóng luồng đó, có thể thông báo với bảo quản viên cùng quyền của mình biết.

Sau khi xóa, tin nhắn của bạn vẫn hiển thị tin nhắn, nhưng không cho gửi tin nhắn. Chỉ bảo quản viên mới có quyền thu hồi chức năng này.

Xóa luồng

Đây là công cụ mạnh mẽ hơn so với "dời bỏ", dành cho bảo quản viên, sau khi dời bỏ tin nhắn xong, bảo quản viên có thể thực hiện thao tác xóa vĩnh viễn tin nhắn.

Xóa tin nhắn 2

Di chuyển chuột đến tin nhắn đã loại bỏ, có nút nhiều hơn, nhấn vào và chọn "Xóa"

Xóa tin nhắn 3

Điền lý do tại sao lại xóa tin nhắn đó, có thể thông báo với bảo quản viên cùng quyền của mình biết.

Sau khi xóa, tin nhắn của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn và không ai có thể xem được, chỉ bảo quản viên mới có quyền xem tin nhắn/thu hồi chức năng này..

Kích hoạt chức năng của Wikia

Chức năng khác

Xem thêm

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.