FANDOM


Tường tin nhắn

Tường tin nhắn là một chức năng của Wikia.

Gửi tin nhắn

Để bắt đẩu một tin nhắn mới:

  • Bạn hãy chọn một thành viên để gửi tin nhắn. Nhấn vào tab Tường tin nhắn
Wall tab
  • Ghi tựa đề của tin nhắn, mục có dòng chữ "Tin nhắn này nói về vấn đề gì?".
  • Điền nội dung vào bên dưới, mục có dòng chữ "Gửi một tin nhắn mới đến tường của $1".
  • Sử dụng mã nguồn để bạn có thể thêm hình ảnh hoặc đoạn phim hay trang trí phong cách chữ hoặc ký tên.
  • Sau khi xong, nhấn vào nút Gửi, nếu chưa chắc chắn, hãy nhấn nút Xem thử trước khi gửi.
New messages

Xóa tin nhắn

Remove messages

Trên tường tin nhắn, bất cứ ai có thể xóa bỏ một tin nhắn, và khôi phục lại. Bạn có thể dùng công cụ xóa tin nhắn này.

Xem lịch sử và khôi phục tin nhắn

Đóng hoặc xóa luồng

Kích hoạt chức năng của Wikia

Chức năng khác

Xem thêm

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.