Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Trung tâm Cộng đồng

Bạn muốn biết thêm về việc tùy chỉnh CSS và JavaScript (JS) trên Fandom? Xem qua các trang trợ giúp bên dưới:

Một số trang trợ giúp nâng cao về CSS và JS:

Xem thêm

  • Nền tảng của CSS trên Wikipedia.
  • Nền tảng của JavaScript trên Wikipedia.

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement