Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Bạn muốn biết thêm về việc tùy chỉnh CSS và JavaScript (JS) trên Fandom? Xem qua các trang trợ giúp bên dưới:

Một số trang trợ giúp nâng cao về CSS và JS:

Xem thêm

  • Nền tảng của CSS trên Wikipedia.
  • Nền tảng của JavaScript trên Wikipedia.

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement