FANDOM


Tính năng Wiki là một Trang đặc biệt cho phép bảo quản viên và sáng lập viên kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tính năng tùy chọn của Fandom trên wiki của họ.

Tổng quan

Tính năng wiki

Tính năng wiki

Các tính năng được liệt kê kèm theo mô tả và công tắc bật/tắt. Mọi người dùng đều có thể thấy Tính năng Wiki, nhưng chỉ bảo quản viên mới có thể thao tác trên công tắc.

Tính năng Wiki có thể được tìm thấy từ Bảng điều khiển bảo quản viên, hoặc truy cập trực tiếp trang Đặc biệt:Tính năng Wiki.

Tính năng Wiki có 2 khu vực khác nhau: Tính năngPhòng thí nghiệm.

Tính năng

Tính năng là những tính năng tùy chọn cho wiki của bạn không còn trong giai đoạn phát triển mà đã thực sự ổn định.

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm là những tính năng mới vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển. Những tính năng này vẫn chưa được giới thiệu rộng rãi. Bạn sẽ thấy có bao nhiêu wiki đã kích hoạt tính năng này và có thể gửi phản hồi về trải nghiệm của bạn đối với tính năng này.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.