FANDOM


Một sửa đổi mâu thuẫn là một trường hợp sửa đổi hiếm gặp khi hai hoặc nhiều biên tập viên cùng sửa đổi một phần trong trang trong cùng một lúc và tạo ra những sửa đổi khác nhau khi nhấn vào nút Lưu trang.

Chuyện gì sẽ xảy ra, và làm thế nào để tôi tránh sửa đổi mâu thuẫn với những người khác?

Biên tập viên thứ hai nhấn nút Lưu trang sẽ nhận được một thông báo rằng có một mâu thuẫn do có ai đó đã lưu trang trước khi họ bắt đầu sửa đổi nó.

EditConflict

Thông báo sửa đổi mâu thuẫn.

Bạn có thể nhấn vào dòng màu vàng để đọc toàn bộ thông báo.

EditConflict2

Toàn bộ thông báo.

Cách dễ nhất để giải quyết một sửa đổi mâu thuẫn là thêm sửa đổi của bạn vào phiên bản đã lưu trước khi bạn định lưu lại sửa đổi của bạn. Khi cửa sổ sửa đổi mâu thuẫn xuất hiện, bạn sẽ thấy một hộp bao gồm sửa đổi của bạn và sửa đổi được lưu gần đây nhất. Lưu ý là dòng chữ màu đỏ trên màn hình sửa đổi mâu thuẫn là của bạn, nhưng chưa ở trong bài viết. Bạn phải tự thêm nội dung đó trở lại trang. Bạn có thể sao chép nó ở hộp phía dưới sửa đổi của bạn, và sao chép nó vào giao diện sửa đổi chính. Rồi nhấn Lưu trang và sửa đổi của bạn sẽ được lưu.

EditConflict3

Sửa đổi của bạn nằm ở hộp phía dưới, và có thể được thêm vào trên giao diện sửa đổi chính của trang.

Nên nhớ là khi sửa đổi mâu thuẫn có từ "mâu thuẫn" trong tên của nó, đó không phải là một bút chiến hoặc tranh cãi. Không ai đều có chủ đích tạo ra sửa đổi mâu thuẫn đối với bạn, nên hãy nhớ là cư xử thân thiện và không gây ra tranh cãi khi có sửa đổi mâu thuẫn. Đó chỉ là một trường hợp sửa đổi không đúng lúc!

Tại sao tôi lại gây ra sửa đổi mâu thuẫn với chính mình?

Thi thoảng, điều này xảy ra khi bạn sửa đổi, Lưu trang, rồi nhấn vào nút "Trở lại" trên trình duyệt của bạn để quay lại hộp sửa đổi. Bạn có thể tránh bằng cách nhấn nút "Sửa đổi" để mở một giao diện sửa đổi mới thay vì tiếp tục nhấn nút "Trở lại". Một trường hợp nữa là khi bạn nhấn nút Lưu trang đến hai lần, do đó tạo ra hai phiên bản sửa đổi.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.