Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Trình soạn thảo trực quan

Trình soạn thảo cổ điển

Sửa đổi trên các trang wiki đơn giản chỉ cần nhấp vào nút "Sửa đổi". Sau khi nhấp, bạn sẽ di chuyển tới trang sửa đổi để bắt đầu sửa đổi cho trang bằng việc thêm thông tin, hình ảnh mới, chữa lỗi hoặc thay đổi định dạng.

Tùy vào việc bạn có đăng nhập hay không thì bạn sẽ nhận một bộ soạn thảo khác nhau:

Trình soạn thảo trực quan

Hầu hết người dùng nặc danh và người dùng mới sẽ thấy trình soạn thảo trực quan, đây là một trình soạn thảo mới giúp người dùng dễ dàng soạn thảo trên giao diện trực quan.

Trình soạn thảo cổ điển

Những người dùng còn lại sẽ thấy Trình soạn thảo cổ điển, bao gồm cả chế độ soạn thảo trực quan cũ và chế độ soạn thảo mã nguồn.

Mẹo nhanh

Khi soạn thảo, bạn có thể sử dụng các công cụ có sẵn để thêm, xóa thông tin, chèn ảnh mới và video, thay đổi định dạng, bố cục trang v.v... Khi bạn đã hoàn tất, nhấp chọn 'Lưu trang' để lưu thay đổi.

Đừng lo về việc bạn làm hỏng thứ gì, tất cả các sửa đổi của một trang đều được lưu vào Lịch sử trang và bạn luôn có thể hoàn tác (lùi sửa) về bản ban đầu.

Chọn trình soạn thảo

Cách chọn trình soạn thảo mặc định

Người dùng đã đăng nhập có thể chọn một trình soạn thảo làm mặc định trong phần Tùy chọn, ở thẻ 'Soạn thảo'.

Mặc định, gười dùng nặc danh sẽ luôn thấy trình soạn thảo trực quan. Tuy nhiên trong một số trường hợp, trình soạn thảo này sẽ không có trên một số wiki.

Hơn nữa, trình soạn thảo thay thế có thể cũng có thể được tìm thấy nếu người dụng nhấp vào mũi tên cạnh nút 'Sửa đổi'.

Chế độ soạn thảo Ý nghĩa
Trình soạn thảo trực quan Fandom Hiển thị trình soạn thảo trực quan trên tất cả wiki.
Trình soạn thảo giàu định dạng cổ điển Fandom Hiển thị trình soạn thảo cổ điển trên các wiki. Nếu wiki nào không hỗ trợ thì chỉ có chế độ Sửa đỗi mã nguồn được hiển thị.
Sửa đổi mã nguồn Hiển thị trình soạn thảo theo mã nguồn trên tất cả wiki.

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement