FANDOM


Sáng lập viên là thành viên tạo lập nên wiki. Sáng lập viên không có những quyền và khả năng đặc biệt, và họ cũng không phải là người sở hữu wiki mà họ tạo lập nên. Tuy nhiên, họ có những quyền bảo quản viênhành chính viên và có thể thiết đặt những nền tảng chủ đề ngay từ những ngày đầu của wiki.

Sáng lập viên được trao quyền truy cập bảo quản viên và hành chính viên một cách tự động sau khi wiki được lập nên. Tuy nhiên mục đích của việc này là để họ có thể trợ giúp wiki khởi động thông qua những thiết đặt tùy chỉnh chứ không phải là cho họ quyền kiểm soát nội dung. Và bất kỳ biên tập viên nào trên wiki cũng có thể trở thành bảo quản viên và hành chính viên. Việc này có thể diễn ra khi yêu cầu vị sáng lập viên, hay hành chính viên khác trên một wiki đang hoạt động hoặc bằng cách nhận wiki nếu sáng lập viên vắng mặt trong một thời gian dài hoặc không có hành chính viên và bảo quản viên nào hoạt động.

Xác định sáng lập viên

Một cách để xác định sáng lập viên là ai (dù cho họ không hoạt động) là vào Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên. Thông thường thì, những ai có cả hai quyền bảo quản và quyền hành chính là sáng lập viên. Tuy nhiên, ở một số những cộng đồng wiki lớn, thì bạn có thể thấy một vài thành viên đều có cả hai quyền này, không có nghĩa họ đều là sáng lập viên, bởi wiki chỉ có thể được tạo lập bởi một thành viên duy nhất.

HaUyenFounder-vi.doraemon

Thẻ "Sáng lập viên"

Cách tốt nhất để xác định ai là sáng lập viên là kiểm tra từng trang cá nhân của từng bảo quản viên và xem ai có thẻ định danh "sáng lập viên" trong số họ.

Tuy nhiên, đối với những cộng đồng đã hoạt động lâu dài, và trường hợp sáng lập viên không còn hoạt động nữa, quyền bảo quản viên cũng như quyền hành chính viên của họ được rút bởi tự chính họ hoặc do nhân viên Fandom theo nguyện vọng của cộng đồng. Khi đó, có lẽ bạn hãy hỏi những bảo quản viên còn lại hoặc xem những nhật trình liên quan để biết ai là sáng lập viên của wiki ấy.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.