FANDOM


Đây là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom.

Tính năng RSS cho phép bạn nhúng bất kì nguồn tin RSS từ bất kì trang web nào vào một trang. Tính năng này có thể được dùng để hiển thị tin tức theo thời gian về một chủ đề trên wiki, để hiển thị thông tin liên quan đến một bài blog, hoặc để hiển thị những thay đổi gần đây của một wiki khác.

Cách để đưa một nguồn tin RSS vào một bài viết wiki

Tìm URL của một nguồn tin mà bạn muốn thêm vào, thường là nhấn vào liên kết "RSS" hoặc đưa liên kết từ trang cung cấp nguồn tin. Sao chép URL từ thanh địa chỉ.

Dòng mã đơn giản cho một nguồn RSS trên trang là:

<rss>Thêm URL vào đây</rss>

Cách để tùy chỉnh nguồn tin

Có một vài thông số mà bạn có thể thêm vào phía sau liên kết URL cho nguồn tin RSS để tùy chỉnh đầu ra. Mỗi thông số đều được ngăn cách bởi dấu dọc ("|") (như trong liên kết và bản mẫu). Những thông số có thể dùng là:

Thông số Kết quả
short Chỉ hiển thị phần tiêu đề của tin tức, không phải là phần nội dung miêu tả
date Hiển thị ngày/thời gian cho mỗi tin tức
max=x Cho phép bạn giới hạn số tin cần hiển thị.
highlight=term1 term2 Những tin được thêm ở đây (được phân bởi dấu phân cách) là những tin nổi bật.
filter=term1 term2 Chỉ những tin được liệt kê trong thông số này được hiển thị.
filterout=term1 term2 Chỉ những tin được liệt kê trong thông số này không được hiển thị
reverse Những tin RSS được sắp theo thứ tự ngược lại
charset Bảng mã được dùng trong nguồn tin. Ví dụ, bạn cần phải dùng bảng mã UTF-8 để hiển thị một vài kí tự.

Xem ví dụ ở phía dưới để thấy được liên kết được hiển thị như thế nào khi có thêm thông số.

Lưu ý: Nếu nguồn tin không xuất hiện trên trang sau khi thêm tag <rss> và liên kết, việc tiếp theo bạn cần làm là phải thêm thông số charset=UTF-8. Đôi lúc đây có thể là thông số cần dùng để cho nguồn tin hoạt động.

Ví dụ

Để thêm tin tức từ trang Google News ở trong một cái hộp, bạn có thể dùng:

<div class="toc" style="width:80%; margin:auto;">
'''Tin tức hôm nay:'''

<rss>https://news.google.com/news/rss/sfy/section/q/News/News?hl=en&gl=US&ned=us|charset=UTF-8|short|date|max=4</rss>
</div>

Kết quả sẽ là:

Tin tức hôm nay:

Loading RSS data...

Những thay đổi của Google vào tháng 11/2017

Vào đầu tháng 11 năm 2017, Google đã thay đổi định dạng URL của họ khiến những nguồn tin xảy ra lỗi. Cụ thể là những liên kết định dạng sau đây, từng có tác dụng, giờ đã báo lỗi, "This feed is deprecated."

https://news.google.com/news/feeds?output=rss

Nếu bạn có nguồn tin tức trên wiki, và được tạo từ trước tháng 11/2017, bạn có lẽ cần phải làm theo những bước sau để có thể khiến nguồn tin hoạt động trở lại:

 1. Đi đến https://news.google.com/news/settings/interests?hl=vi&gl=VI&ned=vi
 2. Nhấn từ khóa mà bạn cần tìm đến
 3. Chọn một trong những kết quả được tìm
 4. Nhấn vào sở thích được hiện ở phía dưới ô Nhập chủ đề
 5. Hộp tin định dạng xuất hiện
 6. Đi đến phía cuối của trang và nhấn vào "RSS"
 7. Nguồn tin RSS của trang xuất hiện
 8. Sao chép và dán liên kết URL trên thanh địa chỉ vào giữa hai tag <rss> và tùy chỉnh bằng những thông số phía trên.

Tôi có thể nhúng tin từ chính wiki của tôi?

Có. MediaWiki cung cấp các định dạng RSS và Atom cho tất cả các trang lịch sử và rất nhiều trang đặc biệt, bao gồm Đặc biệt:Thay đổi gần đây, Đặc biệt:Trang mới, và Đặc biệt:Trang cần thiết.

Bạn có thể dùng RSS URL, kết hợp với tiện ích này, để hiển thị một phần của danh sách này trên những trang ở wiki. Xem Trợ giúp:Feeds để biết thêm thông tin.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.