Advertisement

Trợ giúp:Quốc tế hóa

Fandom là một công ty đa ngôn ngữ và là máy chủ lưu trữ các cộng đồng thuộc hơn 300 ngôn ngữ khác nhau.

Muốn giúp đỡ?

Nếu bạn tìm thấy lỗi dịch thuật sai nào đó, vui lòng báo cáo đến chúng tôi thông qua Đặc biệt:Liên hệ.

Tìm kiếm sự giúp hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác?

Để kiểm tra xem phiên bản ngôn ngữ khác của Trung tâm Cộng đồng, bạn nhập MÃ_NGÔN_NGỮ.community.wikia.com (ví dụ de.community.wikia.com cho tiếng Đức hoặc fr.community.wikia.com cho tiếng Pháp) vào trình duyệt của bạn và nếu tồn tại thì liên kết sẽ dẫn bạn đến đó. Vui lòng thoải mái gửi bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào đến cho chúng tôi thông qua Đặc biệt:Liên hệ.

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.