Trung tâm Cộng đồng
Trung tâm Cộng đồng

Lối tắt bàn phím nhanh trên FANDOM

Lối tắt bàn phím cho phép bạn định hướng xung quanh wiki của mình bằng cách sử dụng những lối tắt đơn giản. Những lối tắt này không yêu cầu những tổ hợp phím phức tạp - nhiều trong số chúng chỉ đơn giản với một phím nhấn!

Sử dụng lối tắt

Trình hành động

Bằng cách nhập ' ? ' hoặc nhấp vào tùy chọn 'Lối tắt' (Shortcuts) trên thanh công cụ, một hộp thoại sẽ bung ra và liệt kê những lối tắt có sẵn. Những lối tắt này không yêu cầu việc sử dụng khóa truy nhập. Ví dụ, dấu xuyệt phải '/' sẽ di chuyển con trỏ chuột của bạn đến ô tìm kiếm.

Một trình hành động, truy cập bằng nhấn dấu ' . ' (giữ một lúc), sẽ kích hoạt truy cập đến nhiều trang hơn. Bạn có thể sử dụng nó để khám phá nhiều lối tắt hơn hoặc phương pháp truy cập nhanh bằng cách nhấn vào kết quả tìm kiếm.

Ví dụ, nhập 'Ins' sẽ thu hẹp danh sách thành 'Nội vụ' (Insight), hiển thị cả phím tắt (nhấn 'g' rồi 's') và cung cấp kết quả có thể nhấp sẽ đưa bạn đến thẳng bảng Nội vụ.

Lưu ý

Loại lối tắt này chỉ hoạt động cho người dùng đã đăng nhập, và sẽ không hoạt động khi con trỏ chuột của bạn đang ở trong khung biên tập, vì vậy lối tắt không thể can thiệp vào sửa đổi bài viết.

Lối tắt cổ điển

Cách khác, bạn có thể sử dụng lối tắt 'cổ điển'. Những lối tắt này sử dụng tổ hợp một ký tự với khóa truy nhập trong trình duyện của bạn - thông thường là Ctrl, Alt hoặc Alt+Shift.

Lối tắt tổng quát

Khóa truy nhập + Hành động/điểm đến tương ứng
C Trang nội dung liên kết với trang hiện tại
D Xóa/phục hồi
E Sửa đổi trang
F Đặt con trỏ chuột vào ô tìm kiếm
G Hoạt động wiki gần đây
H Lịch sử
L Danh sách theo dõi
M Di chuyển trang
N Trang thảo luận thành viên
R Thay đổi gần đây
S Biên tập viên thứ cấp
T Trang thảo luận hoặc bình luận bài viết
W Theo dõi/Bỏ theo dõi
X Trang ngẫu nhiên
Z Trang chính
. Trang thành viên
= Bảo vệ/Hủy bảo vệ

Lối tắt trình soạn thảo

Soạn thảo trực quan
Khóa truy nhập + Hành động/điểm đến tương ứng
S Lưu trang
[ Mở hộp thoại nguồn

Lưu ý: danh sách đầy đủ lối tắt bàn phím trong Trình soạn thảo trực quan có thể được tìm thấy bên dưới danh mục thiết đặt.

Soạn thảo cổ điển
Khóa truy nhập + Hành động/điểm đến tương ứng
E Hiển thị xem trước
I Chuyển đổi hộp kiểm chỉnh sửa nhỏ
S Lưu trang
V Hiện thay đổi
, Con trỏ chuột trong khung sửa đổi

Trang tiếp theo

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.