FANDOM


Insights Form

Nội vụ (tiếng Anh: Insights) được thiết kế để giúp bạn phát hiện những vấn đề và những lưu ý về bài viết trên cộng đồng của bạn.

Truy cập Nội vụ

Bất kỳ người dùng nào có thể truy cập bằng cách điều hướng đến Đặc biệt:Insights, thêm liến kết trên thanh công cụ hoặc dùng liên kết đến thay đổi gần đây. Một số người dùng có thể thấy liên kết trên Bảng điều khiển bảo quản viên hoặc Hoạt động wiki.

Danh sách

Danh sách Nội vụ được chọn để hỗ trợ xác định những trang bị thiếu nội dung hoặc bố cục quan trọng. Nó bao gồm liên kết, thể loại, hộp thông tinhình ảnh trên tất cả mọi bài viết để người đọc có thể tìm và điều hướng đến nội dung của bạn, cũng như trải nghiệm nó một cách thú vị hơn.

 • Unorganized templates
 • Non-portable infoboxes
 • Popular pages
 • Pages without categories
 • Pages without images
 • Pages without links
 • Wanted pages
 • Pages without an infobox

Khi một mục trong danh sách Nội vụ được cập nhật via Insights (ví dụ: nhấn vào kết quả và thêm thể loại vào trang mà chưa có thể loại trước đó), mục này sẽ được dời khỏi danh sách. Nếu không, danh sách thông thường sẽ được cập nhật mỗi ngày.

Một số danh sách cũng hiển thị số lượt xem cho từng bài viết được ghi nhận được tuần trước - cột này được cập nhật vào Chủ nhật hàng tuần.

Biểu ngữ

Khi bạn chọn một mục từ danh sách Nội vụ, một thông báo sẽ theo dõi trên tùy chọn soạn thảo của bạn và nhắc nhở bạn những phần cần sửa đổi trên bài viết. Sau khi sự cố được phục hồi, biểu ngữ này sẽ giúp bạn điều hướng trở lại danh sách hoặc tiếp tục đến những phần cần sửa đổi khác.

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.