FANDOM


Màu sắc là công cụ hoàn hảo để làm nổi bật wiki của bạn tốt hơn và phù hợp với chủ đề nội dung.

Từng bước

Màu sắc có thể thêm vào wiki ở nhiều chỗ. Ví dụ, bạn có thể sử dụng những màu sắc độc đáo trong thiết kế chủ đề để tạo giao diện hiển thị mà bạn mong muốn, hoặc thêm màu vào các bản mẫu hoặc trang CSS.

Cách thông dụng nhất để xác định một màu là dùng tên của màu đó (bằng tiếng Anh) hoặc mã thập lục phân tương ứng với nó, sau đó thêm vào những nơi cần thiết. Ví dụ bạn muốn thay đổi màu nút nhấn trên wiki, bạn sao chép mã thập lục phân của màu đó và nhập nó vào trường để nhập trong Thiết kế chủ đề.

Mã thập lục phân thể hiện thuộc tính tổng quát và linh động hơn các tên gọi màu sắc, bởi chúng trải rộng phạm vi của các sắc thái - nhiều thông tin hơn về cách nó hoạt động có thể được tìm thấy trên Wikipedia.

Các màu sắc

Mã màu HTML

Đặc tính HTML 4.01[1] đã quy định 16 màu được đặt mã màu, như sau (tên được quy định dưới đây được phân biệt dạng chữ; bảng được sắp xếp theo thứ tự alphabet):

Màu Mã thập lục phân Màu Mã thập lục phân Màu Mã thập lục phân Màu Mã thập lục phân
cyan #00FFFF green #008000 navy #000080 silver #C0C0C0
black #000000 gray #808080 olive #808000 teal #008080
blue #0000FF lime #00FF00 purple #800080 white #FFFFFF
fuchsia #FF00FF maroon #800000 red #FF0000 yellow #FFFF00

16 màu trên cũng được quy định như sRGB và được liệt kê trong 3.0 HTML.

Màu huỳnh quang

Các màu neon là một loại màu sắc điển hình có thể phát sáng trên một số trang tùy thuộc vào màu được sử dụng trong chủ đề thông qua Thiết kế chủ đề.

Màu Mã thập lục phân Màu Mã thập lục phân Màu Mã thập lục phân
Rainshower #C9FFE5 Screamin' Green #66FF66 Blizzard Blue #A3E3ED
Purple Pizzazz #FE4EDA Psychedelic Purple #FA00FF Electric Violet #8B00FF
Harlequin #3FFF00 Sunglow #FFCC33 Bubbles #E7FEFF
Electric Lime #CCFF00 Razzle Dazzle Rose #FF33CC Snowy Mint #D6FFDB
Electric Purple #BF00FF Flamingo Pink #FF66FF Hot Magenta #FF00CC
Infra Red #FF496C Neon Carrot #FFA343 Laser Lemon #FFFF66
Chartreuse Yellow #DFFF00 Phlox #DF00FF Shocking Pink #FC0FC0
Veronica #A020F0

Mã màu X11

Mở rộng thêm, khoảng "Màu X11" được xác định bởi các trình duyệt web.

Bạn có thể tìm thấy một danh sách lớn và đầy đủ về những tên màu hữu dụng và mã thập lục phân tương ứng của chúng trên Wikipedia.[2][3]

Tham khảo

  1. HTML 4.01 Specification section 6.5 "Colors"
  2. W3C TR CSS3 Color Module, SVG color keywords
  3. W3C TR SVG 1.0, recognized color keyword names

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.