FANDOM


Lua-logo-nolabel

Lua là một ngôn ngữ lập trình bản mẫu trên FANDOM, giúp cho các thành viên có khả năng tạo thêm nhiều bản mẫu chứa đựng, và để cải thiện tốc độ lướt web của những trang chậm nhất.

Lua là một ngôn ngữ lập trình khác hẳn với mã wiki bản mẫu cổ điển, khá giống với một ngôn ngữ cú pháp truyền thống hơn. Nó mang đến hai lợi ích: đầu tiên và quan trọng nhất là công thức logic - ví dụ như những lệnh 'if', 'else', và 'while' cùng các chuỗi và các biến - được xây dựng trong ngôn ngữ Lua, khiến cho việc thực hiện những lệnh logic dễ dàng hơn so với những công thức trong MediaWiki. Thứ hai, bởi vì Lua được sắp xếp dành cho các vận hành logic, nó trở nên có hiệu quả hơn nhiều.

Kích hoạt và trợ giúp

Lua mặc định được kích hoạt trên tất cả các wiki. Khi nó được kích hoạt, thư viện Lua tiêu chuẩn cũng như là thư viện Scribunto cũng được hiển thị theo. Thư viện Scribunto ở FANDOM có hầu hết những tính năng cơ bản, nhưng không hỗ trợ tất cả tính năng; những khác biệt được liệt kê chi tiết tại văn bản tham khảo.

Để biết thêm thông tin về công cụ này hãy đọc giới thiệu về Lua.

Nơi giữ mô-đun Lua

Những mô-đun Lua có thể được tải từ Nguồn thư viện mở FANDOM bằng cách dùng require("Dev:ModuleName"), thay vì dùng require("Module:ModuleName") Những "mô-đun toàn cầu" này được miêu tả chi tiết đây

Tư liệu và trợ giúp

Tư liệu Lua trên Nguồn thư viện mở FANDOM:

Xem thêm

FANDOM Open Source Library (dev.wikia.com)

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.