Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Trang này hướng dẫn cách báo cáo vấn đề trên bất kì cộng đồng nào cho Đội ngũ Hỗ trợ Cộng đồng Fandom. Không sử dụng chính trang này để báo cáo vấn đề mà hãy tìm trang phù hợp ở những liên kết bên dưới.

Bạn cũng có thể nhờ trợ giúp và báo cáo vấn đề trên [đàn cộng đồng].

Báo cáo vi phạm bản quyền

Đối với những khiếu nại vi phạm bản quyền, vui lòng liên lạc với đại lý được chỉ định của chúng tôi theo Digital Millennium Copyright Act:

Attn: Copyright Agent
Wikia, Inc.
360 Third Street
Suite 750
San Francisco, CA 94107

Bạn có thể liên lạc với đại lý được chỉ định thông qua email copyright@wikia.com. Vui lòng kèm theo chữ "Claim of copyright infringement" trên tiêu đề của email. Để rõ hơn, chỉ những thông báo DMCA nên được gửi đến Đại lý Bản quyền.

Những thắc mắc hay yêu cầu không chính thức có liên quan đến cấp phép hoặc bản quyền có thể được gửi đến Fandom thông qua mẫu liên lạc này.

Sửa nội dung bài viết

Mọi người đều có thể sửa đổi các bài viết và các trang khác trên Fandom. Nếu bạn thấy có chi tiết chưa đúng trên trang, chỉ cần dùng nút sửa đổi và chỉnh sửa lại. Để thảo luận những cách để cải thiện trang tốt hơn, hoặc báo cáo một vấn đề trên những trang được bảo vệ, sử dụng bình luận hoặc nút thảo luận trên trang đó và đặt lời nhắn của bạn trên đó.

Báo cáo lỗi

Để gửi báo cáo lỗi và yêu cầu tính năng, vui lòng sử dụng mẫu liên lạc của chúng tôi.

Bạn cũng có thể đặt câu hỏi về vấn đề kỹ thuật trên [đàn cộng đồng].

Những vấn đề khác

Những vấn đề khác liên quan đến nội dung, hay liên quan đến một người dùng khác nên được xử lý bởi cộng đồng đó. Nhiều wiki có một khu vực trung tâm cộng đồng được liên kết trên danh mục, ví dụ như trang cổng cộng đồng hoặc diễn đàn, nơi bạn có thể báo cáo vấn đề.

Để trò chuyện với một người dùng, vào trang cá nhân và sử dụng Tường tin nhắn hoặc Trang thảo luận của họ để gửi tin nhắn. Người dùng đó sẽ được thông báo tự động có tin nhắn mới.

Nếu sau khi bạn đã liên lạc cục bộ cộng đồng mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết, bạn có thể báo vấn đề lên Diễn đàn Cộng đồng Trung tâm.

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết vấn đề...

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết vấn đề bằng các phương pháp trên, bạn có thể liên lạc nhân viên Fandom thông qua trang Đặc biệt:Liên hệ trên bất kì wiki nào. Trên trang đó, bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn khác nhau:

ContactPage.jpg

Chọn một liên kết và làm theo các hướng dẫn bạn thấy trên màn hình.

Nếu những lựa chọn đó không đúng với những gì bạn muốn liên lạc với Fandom, hãy sử dụng mẫu liên lạc chung này.

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement